Izaberite ije ili je

Zahvaljujući hrvatskom jezikoslovcu i leksikografu Ivanu Belostenecu, u latinici se pojavo znak jata, ili takozvano 'rogato E' (Ě - ije, je, e, i).

Čak je Ljudevit Gaj imao u planu u abecedu uvrstit rogato E, ali se većina s tim nije slagala. Iako naša abeceda ima 30 znakova, umjesto predlaganog 31 znaka, jata je nešto što i danas predstavlja veliki problem brojnim Hrvatima jer mnogi ne znaju kad upotrijebiti -ije, a kad -je.

Riješite kviz i provjerite imate li i vi problema pri upotrebi ije/je.

Na neka pitanja postiji više točnih odgovora.

1) Koji od navedenih nizova nije točan?

2) Koje riječi su točno napisane?

3) Odaberi krivo napisane riječi:

4) Pronađi netočno napisanu riječ:

5) Koje riječi su napisane krivo?

6) Izaberite u kojim se riječima nalazi -je:

7) Gdje trebate umetnuti -ije?

8) U kojim slučajevima je ispravno ije i je?

9) Što je točno?

10) Izaberi pogrešno napisanu riječ:


Hvala ti na rješavanju kviza! Klikni na gumb "završi" kako bi provjerili tvoje odgovore. Ako želiš da spremimo tvoje odgovore, molimo te da se registriraš ili logiraš.