Raskrižja na vozačkom ispitu

Ovaj kviz omogućila vam je Oryx autoškola.

1) Kako ćete postupiti u ovoj situaciji ?

2) Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti ?

3) Kako ćete postupiti u ovoj situaciji ?

4) Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti ?


Hvala ti na rješavanju kviza! Klikni na gumb "završi" kako bi provjerili tvoje odgovore. Ako želiš da spremimo tvoje odgovore, molimo te da se registriraš ili logiraš.