Riješite opći kviz iz hrvatskog jezika temeljen na pitanjima s državne mature

Ukupno smo na temelju pitanja s prethodnih državnih matura do sada napravili preko 35 kvizova za A razinu, te 30-ak za B razinu.

Oni su uglavnom segmentirani na književnu analizu, zadatke višestrukog izbora, gramatiku i tako dalje, kako je podijeljen i test.

Ovoga puta napravili smo jedan mješoviti kviz, koji će zakvačiti pitanja iz većine spomenutih područja.

Okušajte se i provjerite kakav bi rezultat postigli da je danas ispit iz hrvatskog jezika na maturi.

1) Koja je od sljedećih riječi pravopisno točna?

2) U kojoj je od navedenih riječi provedena palatalizacija?

3) U kojemu je padežu istaknuta riječ u sljedećoj rečenici? 'Bila je najljepša među VILAMA.'

4) Koja je od sljedećih riječi ktetik?

5) Koji je rječnik sastavio Juraj Hadbdelić?

6) Gdje je glavni junak romana Ante Kovačića 'U registraturi' proveo djetinjstvo?

7) Koja se od sljedećih rečenica odnosi na doba romantizma?

8) Koja se tvrdnja odnosi na dramu Nora Henrika Ibsena?

9) Koja je od sljedećih pjesama napisana u obliku soneta?

10) Kojemu je renesansnom krugu pripadao autor djela Ribanje i ribarsko prigovaranje?


Hvala ti na rješavanju kviza! Klikni na gumb "završi" kako bi provjerili tvoje odgovore. Ako želiš da spremimo tvoje odgovore, molimo te da se registriraš ili logiraš.