Pretraga

Divjak pojasnila kako će se na fakultete upisati maturanti koji zbog samoizolacije ne idu na ljetni rok mature

A- A+

Prema uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, maturanti koji su u samoizolaciji ne mogu pristupiti ispitima državne mature, ali je već u ponedjeljak upravo ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak izjavio da učenici u samoizolaciji trebaju pisati maturu, i to pod maskama, ‘jer su to zdrava djeca’. U srijedu je, pak, promijenio stav pa je rekao da se o tome još razgovara s Ministarstvom. Ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak, danas je pojasnila na koji će se način na fakultete upisivati učenici koji zbog samoizolacije ne mogu na ljetni rok mature.

foto|srednja.hr

Uoči današnje sjednice Vlade Divjak se osvrnula na oprečne informacije oko polaganja državne mature za učenike koji su u samoizolaciji. Naime, u uputi HZJZ-a stoji da maturanti potpisanom izjavom garantiraju da im nije određena samoizolacija, a za one kojima je ta mjera određena jasno je navedeno da ne mogu pristupiti ispitu. No, dva dana nakon objave upute, ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak izjavio je da djeca u samoizolaciji trebaju pisati maturu ‘jer su to zdrava djeca i pod određenim stupnjem zaštite, dakle ako imaju masku, oni mogu pisati maturu’. U srijedu je opet govorio drugačije, da se o tome još uvijek vode razgovori između Ministarstva i epidemiologa.

Divjak: Učenici u samoizolaciji ne mogu na maturu

Izdvojeni članak

Pogledajte koliko maturanata želi upisati svaki od studija u Hrvatskoj i koji su trenutno najpoželjniji

Što se tiče učenika kojima je određena samoizolacija, a koji moraju polagati državnu maturu, ministrica je danas rekla da takvi učenici, prema službenom dokumentu HZJZ-a, ne mogu pristupiti ispitima državne mature.

– Ako se nešto promijeni, onda će se i dokument promijeniti, rekla je ministrica Divjak, prenosi N1 televizija.

Nadalje pojašnjava, takvi maturanti morat će na jesenski rok.

– Ako zbog opravdanih razloga niste bili na maturi, tada idete na jesenski rok i onda se možete upisati na fakultet, pod uvjetom da imate veći broj bodova od zadnjeg pozicioniranog na listi. On se ne izbacuje s liste, nego se na taj način povećava broj upisanih studenata, tako je i dosad bilo, rekla je Divjak prenosi N1.

Moći će se upisati na fakultet najesen čak i ako je kvota ispunjena, ali o tome odlučuje fakultet

Izdvojeni članak

Fijasko probnog eseja, brojni maturanti nisu mogli otvoriti zadatak: Evo i dojmova onih koji su ga uspjeli napisati

Ministarstvo smo zatražili dodatno pojašnjenje uvjeta upisa o kojemu ministrica govori – da se u slučaju opravdanog nepolaganja mature učenik može upisati na jesenskom roku, pa čak i ako je kvota popunjena. Kratko odgovaraju, to je propisano Pravilima o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe, člankom 43.

Ipak, iz tog se članka pravilnika da iščitati da fakulteti sami odlučuju o tome postoji li mogućnost da takvim kandidatima prijave studijski program, te da se o toj mogućnosti maturanti moraju informirati na samom fakultetu.

– Kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar, nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, kao i kandidatima iz stavka 1. članka 22. koji ne uspiju dostaviti završnu svjedodžbu Centru, odnosno Središnjem prijavnom uredu do propisanog roka u ljetnom upisnom roku zbog kasnijeg završetka srednjoškolskog obrazovanja, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku. Navedeno će se omogućiti ako su dobili barem onoliko bodova koliko su dobili kandidati koji su ostvarili pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom roku s najmanjim brojem bodova u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta. Ovi kandidati obvezni su se o toj mogućnosti upisa informirati na visokom učilištu koje će, ako je moguće, kandidatima prijaviti studijski program. O opravdanosti kašnjenja dostave dokumentacije za rangiranje u ljetnom upisnom roku odlučuju Centar, odnosno SPU, stoji u Pravilima.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap