Pretraga

Državna matura: Kako učiti za ispit iz biologije

Maturantima koji planiraju upisati medicinu biologija je vrlo bitan predmet na državnoj maturi, kojeg moraju spremiti što je bolje moguće. To je još teže strukovnjacima, jer za razliku od gimnazijalaca, mnogo manje uče upravo iz ove grane znanosti. Donosimo kako trebate učiti za ispit iz biologije na državnoj maturi.

Biologija je uz kemiju i fiziku izborni predmet kojeg će na državnoj maturi morati polagati maturanti koji žele upisati neki od hrvatskih medicinskih fakulteta. Strukovnjaci kod ovog predmeta često znaju imati problema, jer za razliku od gimnazijalaca, o biologiji u školi mnogo manje uče. Donosimo kako učiti za ispit iz biologije na državnoj maturi, kao i poveznicu na dokument NCVVO-a na kojem je sve u detalje objašnjeno.

Što se od vas očekuje

Ispitom iz biologije kod vas će se provjeravati u kolikoj mjeri razumijete jedinstvenu molekularnu i staničnu organizaciju kao temelj velike raznolikosti živog svijeta, kao i položaj i ulogu mikroorganizama u biosferi te njihovo značenje za čovjeka. Trebat ćete poznavati i položaj i ulogu protoktista i gljiva u biosferi i njihovo značenje za čovjeka. Poznavanje velike raznolikosti biljnog svijeta i važnosti biljaka za održavanje života na planetu također su bitne, stoga ćete i to morati znati, a isto će biti potrebno što se tiče životinjskog svijeta.

Kod maturanata su potrebna i znanja osnvoe građe i funkcije ljudskog organizma s ciljem odgovornog ponašanja prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi. Važno je znati i osnovna načela nasljeđivanja i zajedničko podrijetilo i razvoj živog svijeta. Od vas će se očekivati i razumijevanje odnosa u biosferi te sposobnost analize posljedica djelovanja čovjeka na istu.

Mogućnost da se u nekom od zadataka ispita poznavanje rezultata određenih pokusa

U ispitu iz biologije rabit će se latinski nazivi općepoznatih vrsta, ali od vas se neće tražiti da u odgovorima navodite te latinske nazive. Također, u ispiti neće sadržavati praktični dio, no postoji mogućnost da se u nekom od zadataka ispita poznavanje rezultata određenih pokusa, njihovo izvođenje i razumijevanje. I Ispitnom katalogu detaljno su opisani takvi pokusi:

– Dokazivanje prisutnosti škroba

– Dokazivanje koagulacije bjelančevina

– Mikroskopsko promatranje leukoplasta

– Mikroskopsko dokazivanje kromoplasta

– Mikroskopsko promatranje kloroplasta

– Dokazi osmoze u biljnoj stanici

– Mikroskopiranje kvaščevih gljivica

– Uporedba cvjetova različitih kritosjemenjača

– Ispitivanje svojstava vode

– Sekcija ribe

Znanja i kompetencije pristupnika provjeravaju se u ovim područjima

O strukturi ispita, tehničkom opisu i načinu rješavanja saznajte više u Ispitnom katalogu iz biologije.

Konstrukcija zadataka

U ispitnim zadacima trebat ćete:

– napisati ime znanstvenika

– napisati naziv neke strukture ili procesa ili pojma

– navesti jednu prilagodbu ili jedan primjer

– navesti dijelove neke strukture

– navesti naziv neke strukture ili faze i napisati kojim je slovom označena na slici

– jednom rečenicom objasniti neki proces, pojavu ili slično

– svrstati organizam u određenu skupinu

– navesti zajedničke osobine nekih organizama

– zaokružiti ili upisati ili označiti na slici traženi dio.

Više o konstrukciji zadataka i čestim pogreškama u odgovorima pročitajte ovdje.