Pretraga

Državna matura: Slijedi objava privremenih rang- lista studijskih programa

Nakon što je NCVVO objavio rezultate državne mature, najavljuje sljedeće korake. Poništit će se ispiti kandidatima koji nisu poštovali procedure, te će se objaviti privremene rang liste studijskih programa.

Prepisivačima će se ispit poništiti

Svi kandidati koji su izostali s jednog od dijela ispita ili su diskvalificirani morat će pisati ispit državne mature ponovno. Naime njima će ovaj ispit biti poništen. Podsjetimo, diskvalificirano je 80 kandidata, što zbog neprimjerenog sadržaja (tekstova i crteža), šalabahtera ili korištenja nedopuštenih pomagala (mobitel).

Za pet dana rang liste konačne

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavit će privreme rang- liste studijskih programa s kojih će se izbrisati kandidati koji nisu zadovoljili sve preduvjete.

No plasmani na rang-listama su i dalje promjenjivi zbog prigovora koji su stigli na adresu NCVVO-a,a koji se trenutno obrađuju kao i zbog promjena lista prioriteta. Rang- liste studijskih programa svih kandidata postaju konačne 17. srpnja u ponoć.

O procesu stvaranja rang lista može se pročitati ovdje

Državna matura: Slijedi objava privremenih rang- lista studijskih programa
Share via
Copy link
Powered by Social Snap