Pretraga

Duplo više mjesta traži se na zdravstvenim studijima, a mi povećavamo kvote na društvenima

A- A+

Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje izradio je aplikaciju pomoću koje doznajemo kakav je bio interes kandidata za pojedina znanstvena područja po godinama, unazad posljednjih 6 godina. Tako se iz podataka može zaključiti da se broj društvenih studija povećao za osamdeset i četiri u posljednjih šest godina, ali i da se na biomedicinske i zdravstvene studije želi upisati duplo više kandidata nego što je upisnih mjesta.

Najviše kandidata, njih 16.204 ove je godine kao prvi izbor odabralo neki od društvenih studija, a 12.662 ostvarilo je pravo upisa, čime kvote nisu popunjene.

Da su hrvatski maturanti itekako zainteresirani za područje zdravstva i biomedicine u prilog ide činjenica da je 5.519 njih kao prvi izbor prijavilo studij s tog područja. Unatoč njihovoj snažnoj volji i želji da to studiraju, polovica njih neće imati tu priliku jer je upisna kvota na studijima s tog područja samo 2.636 mjesta.

Povećao se broj društvenih studija, a smanjio prirodno-znanstvenih

Od 2010. do 2016. najviše se povećao broj društvenih studija, za 84, a u odnosu na prošlu godinu devetnaest je studija s ovog područja više, sada ukupno 274. Pokrenuto je od 2010. dvadeset i devet novih studija s područja tehničkih znanosti i u Hrvatskoj ih ove godine bilo 179.

Iako je interes za upise na studije s područja biomedicine i zdravstva sve veći i svake godine ih želi upisati dvostruko više kandidata nego što je mjesta, samo je petnaest studija s tog područja više u 2016. nego što ih je bilo pred šest godina. Ukupno, danas ih je u Hrvatskoj 53.

Jedino područje na kojemu bilježimo pad broja studija jest područje prirodnih znanosti. Tako je 2010. broj studija s ovog područja bio 37, a sada ih je 36, što je jedan studij manje.

Broj studijskih programa po područjima 2010./izvor: AZVO

Broj studijskih programa po područjima 2016./izvor: AZVO

Biomedicina i zdravstvo prvi izbor za dvostruko više kandidata nego što je mjesta

Ako gledamo omjer upisnih kvota i broj prvih izbora, zanimljivo je za zaključiti kako Hrvatskoj kronično nedostaju studiji s područja biomedicine i zdravstva.

Tako je 2010. čak 4.232 upisnika kao prvi izbor imalo studij s tog područja, iako je upisna kvota bila 2.100. Ove, 2016. godine, 5.519 kandidata kao prvi je izbor imalo jedan od studija s područja biomedicine i zdravstva, ali samo je 2.636 mjesta bilo za popuniti.

Godine 2010. broj prvih izbora na društvenim studijima bio 15.442, a upisna kvota 17.718. Unatoč tomu, do 2016. smo povećali broj studija s društvenih područja za 84. I ove, 2016. godine broj prvih izbora studija ovog područja bio je manji nego što su upisne kvote. Tako je upisna kvota za 2016. na studijima društvenog područja bila 17.947, a 16.204 kandidata neki od studija tog područja imalo je kao prvi izbor.

Omjer prvih izbora i upisne kvote na društvenim studijima 2016.

Omjer prvih izbora i upisne kvote na biomedicinskim i zdravstvenim studijima 2016.

Duplo više mjesta traži se na zdravstvenim studijima, a mi povećavamo kvote na društvenima
Share via
Copy link
Powered by Social Snap