Pretraga

Evo u kojoj su županiji i u kojem gradu učenici lani najbolje riješili obvezne ispite mature

A- A+

U Školskom e-Rudniku dostupni su podaci o rezultatima državne mature. Provjerili smo u kojoj su se županiji i kojim gradovima lani najbolje rješavali obvezni predmeti mature. Dostupni su podaci od mature iz 2013. do 2019. godine. Na maturi 2019. godine najbolji su bili učenici Grada Zagreba, a slijede ih oni iz Zadarske županije, a kada se gleda po gradovima – najbolji su na obveznim predmetima bili učenici iz grada Visa.

Photo by Ben Mullins on Unsplash

Školski e-rudnik (vol. 3) omogućuje usporedbu podataka o uspjehu učenika gimnazijskih programa na državnoj maturi.

Na prvoj stranici ovog rudnika može se vidjeti u kojim su županijama i gradovima učenici imali najbolje prosječne ocjene na tri obvezna predmeta mature. Naglašavamo da su u analizi samo učenici gimnazija i gimnazijskih programa.

Tako su najbolji gimnazijalci na ljetnom roku mature 2019. godine sveukupno na sva tri obvezna predmeta bili oni iz Grada Zagreba, a slijede ih oni iz Zadarske županije.

Screenshot: podaci prosječnih ocjena na svim obveznim predmetima na maturi 2019. po županijama

Screenshot: podaci prosječnih ocjena na svim obveznim predmetima na maturi 2019. po županijama

Klikom na dvije strelice prema dolje pokraj popisa županija pokaže se prikaz po gradovima pa su lani maturu ljetnog roka najbolje riješili učenici iz Visa, a slijede oni iz Donjeg Miholjca.. Ponavljamo, u usporedbi se nalaze samo gimnazijalci. Moguće je izdvojiti i bilo koju županiju i provjeriti u kojim gradovima te županije su gimnazijalci najbolje rješavali maturu.

Za primjer smo uzeli Zadarsku županiju, ljetni rok mature 2019. godine, podatke za zajedničke prosječne rezultate sa sva tri obvezna predmeta. Najbolji je tako bio Pag.

Screenshot: podaci prosječnih ocjena na svim obveznim predmetima na maturi 2019. po gradovima u Zadarskoj županiji

Share via
Copy link
Powered by Social Snap