Pretraga

Evo što se događa ako ponovno izađete na jesenski rok mature i padnete ispit ili dobijete lošiju ocjenu

A- A+

Proteklog tjedna započele su, a ovoga završavaju, prijave za jesenski rok državne mature. Među onima koji ga prijavljuju zasigurno je značajan broj maturanata koji na njega izlaze kako bi poboljšali ocjene s ljetnog roka. No, što ako ostvarite lošiju, padnete ili uopće ne izađete na ispit?

foto|srednja.hr

Netom nakon što su objavljeni konačni rezultati državne mature u jesenskom, započele su i prijave za jesenski rok državne mature. Ispite je moguće prijavljivati sve do 31. srpnja u podne. Postoji i rok naknadnu prijavu i odjavu ispita i on je od 1. do 2. kolovoza (uključujući i taj dan). No, može koristiti samo ako je kandidati imao opravdani razlog za neprijavljivanje ispita u ljetnom toku, kao što su teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća i slično.

Ispit kojeg ste prošli u ljetnom, na jesenskom roku plaćate

Ovaj jesenski rok dio će pristupnika sigurno iskoristiti i za pokušaj ‘popravka’ ocjena s ljetnog. Pritom valja naglasiti da pristupnici plaćaju one ispite koje su položili u ljetnome roku ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

U slučaju da na ispitu ostvarite pozitivnu ocjenu i na ljetnom i na jesenskom roku, u obzir će se uzeti bolji rezultat. Isto se događa i ako na jesenskom padnete ispit koji ste ljetos položili. Primjerice, ljetos ste pisali B razinu Matematike, uvjereni ste da imate znanje za polaganje više, ali višu na jesenskom padnete – u tom slučaju gleda vam se rezultat iz ljetnog roka.

Uvijek se gleda bolji rezultat u kalendarskoj godini

U slučaju da položeni ispit prijavite u jesenskom roku i neopravdano izostanete – u obzir se uzima rezultat iz ljetnog roka. No, i tu treba naglasiti kako se za neopravdane izostanke s ispita plaća trošak polaganja ispita. Sve ove situacije detaljno su objašnjene na stranici studij.hr Središnjeg prijavnog ureda, u rubrici ‘Sve o prijavama’, gdje možete pronaći sve informacije vezane uz bodovanje i upise na studije.

Izvor: Središnji prijavni ured AZVO-a/studij.hr

Dakle, ako ponovno izlazite na maturu s ciljem poboljšanja ocjene i želite upisati studij na jesenskom roku, prilikom rangiranja u svakom vam se u svakom slučaju uzima bolji rezultat u kalendarskoj godini.

Podsjetimo, i prijave studija u jesenskom roku započele su 31. srpnja. Privremene rang-liste za upise bit će objavljene 10. rujna, studijske programe kandidati će u jesenskom roku moći prijavljivati do 16. rujna u 14:59 sati. No, isto kao i na ljetnom roku visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe, što je obično slučaj s onima koji imaju prijemne ispite, pa bi zato kandidati trebali pažljivo pratiti novosti na web stranicama željenih studija.


Za sve buduće pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati dogodine, pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini.

Evo što se događa ako ponovno izađete na jesenski rok mature i padnete ispit ili dobijete lošiju ocjenu
Share via
Copy link
Powered by Social Snap