Pretraga

Gramatičke greške koje ćete vjerojatno napraviti na maturi: III. dio

A- A+

Kad ste utvrdili što izabrati između koji i kojeg, zašto ne smijete reći kako bi vi nešto, te da ne zvučite pametnije prilikom upotrebe no međutim, pogledajte na što još morate obratiti pažnju. Kako je svima teže uzeti knjigu u ruke pa prelistati gramatiku, mi smo vam odlučili ukazati na najčešće gramatičke greške na zabavniji i pristupačniji način.

Na satu hrvatskog jezika kad profesorica kaže kako je vrijeme za malo gramatike, mnogi učenici vrte očima i otpuhuju. Kad dođe vrijeme za pisanje ispita na državnoj maturi ili seminara te eseja, isti ti pojedinci shvate kako nisu smjeli tako reagirati. Gramatika je ono što ćete koristiti cijeli život, stoga je važno baratati bar osnovnim stvarima.

drveniadvokat.com

Izdvojeni članak

Gramatičke greške koje ćete vjerojatno napraviti na maturi

Apple računala ne postoje

Položaj apozicije je obično problematičan kad se radi o uređajima i njihovim nazivima. Mnogi dvoje kad treba ili ne treba sklanjati strani naziv i kraticu te kakav je poredak riječi. Kako i dalje ne biste od dvije stvari izabrali pogrešnu, pogledajte točne i netočne primjere.

Pogrešno: VIP mreža, Apple računalo, T-Com Internet korisnici

Ispravno: mreža VIP-a (ili VIP-ova mreža), računalo Apple (ili Appleovo računalo), T-Comovi internetski korisnici (ili internetski korisnici T-Coma)

Po prvi puta se ponavlja?

Po prvi puta‘ je sintagma koju mnogi Hrvati pogrešno koriste. Sama je činjenica da se nešto dogodilo prvi put, stoga je prijedlog po višak. Ako se nešto dogodilo prvi put znači da se nije ponavljalo, niti se može ponavljati. Ako se ponovi onda je ispravno reći ‘po drugi put‘, no nikako ‘po drugi puta‘.

Upotreba izraza ‘često puta‘ također je pogrešna jer često znači mnogo puta, pa bi značilo da se upotrebljava ‘mnogo puta puta‘.

Pogrešno: po prvi puta, po prvi put, jedan put

Ispravno: prvi put, po drugi put, jedanput, jedan puta, dva puta

Izdvojeni članak

Gramatičke greške koje ćete vjerojatno napraviti na maturi: II. dio

Nije dječiji, nego dječji

Posvojni pridjevi se koriste do te granice da paraju i uši i papire na kojima se pišu. Možda se u razgovoru i možete provući ako ovo nepotrebno i slabije naglasite, ali si u pisanom obliku nikako ne dozvolite izraz ‘dječiji‘.

Pogrešno: Božiji, dječiji, mačiji,

Ispravno: Božji, dječji, mačji

Ali pazite da u tu istu kategoriju ne svrstate ‘svačiji ili ničiji‘ jer se u ovim slučajevima i ne izostavlja.

Najjači s najljepšom, nadmoćni s prelaganima

Svi znate kako se superlativ tvori tako da se na komparativ dodaje prefiks naj-, ali mnogi taj prefiks pišu odvojeno što je potpuno pogrešno. Oni koji zapamte kako se superlativi pišu skupa, odvoje prijedloge ispred pridjeva što ih dovede do istog rezultata.

Pogrešno: naj jači, najači, naj ljepši, nad moćno, pre teško

Ispravno: najjači, najljepši, nadmoćno, preteško

U toku prijenosa tijekom spajanja

Kad koristiti tok, a kad tijek? Nije isto ‘tijekom povijesti‘ i ‘tokom povijesti‘ jer je prvo ispravno, a drugo pogrešno. Ukoliko ne znate kad što izabrati, pogledajte vrlo jednostavne definicije koje će vam olakšati muku.

  • Tok je kretanje u prostoru. (kružni tok, vodeni tok, tok novca, tok informacija)

  • Tijek je kretanje u vremenu. (povijesni tijek, tijekom 1990. godine, tijekom dana)

Copy link
Powered by Social Snap