Pretraga

Ispitni katalozi po predmetima za maturu 2014/2015

A- A+

Deseci tisuća maturanata diljem Lijepe naše, ali i susjedne BiH koji namjeravaju upisati fakultet u Hrvatskoj, počeli su prijavljivati ispite koje će polagati na državnoj maturi. Pritom svatko od njih raspituje poznanike i prošlogodišnje maturante kako bi doznali što ih iz kojeg predmeta čeka na ispitu. Pogledajte ispitne kataloge iz obaveznih i izbornih predmeta, kao i dodatke ispitima, kako biste bili dobro upućeni u testiranje kojem ćete pristupiti na kraju školske godine.

Ovogodišnja generacija maturanata, i drugih kandidata koji će pristupiti ispitima državne mature, lagano kreću razbijati glavu oko nadolazećeg testiranja o kojem im ovisi upis na fakultet, ali i gimnazijalcima uspjeh završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Stoga se sve više interesiraju za brošure, kalendare provedbe ispita i ostalih aktivnosti. Pritom je jako bitno pročitati i ispitne kataloge predmeta koje ćete prijaviti za maturu.

Stoga u nastavku pogledajte kataloge za obavezne i izborne predmete kao i dodatke pojedinim ispitima.

Obavezni predmeti

Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika

Ispitni katalog iz Engleskoga jezika

Ispitni katalog iz Njemačkoga jezika

Ispitni katalog iz Francuskoga jezika

Ispitni katalog iz Talijanskoga jezika

Ispitni katalog iz Španjolskoga jezika

Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (viša razina)

Ispitni katalog iz Latinskoga jezika (osnovna razina)

Ispitni katalog iz Grčkoga jezika

Ispitni katalog iz Matematike

Izborni predmeti

Ispitni katalog iz Biologije

Ispitni katalog iz Etike

Ispitni katalog iz Filozofije

Ispitni katalog iz Fizike

Ispitni katalog iz Geografije

Ispitni katalog iz Glazbene umjetnosti

Ispitni katalog iz Informatike

Ispitni katalog iz Kemije

Ispitni katalog iz Likovne umjetnosti NOVO!

Ispitni katalog iz Logike

Ispitni katalog iz Politike i gospodarstva

Ispitni katalog iz Povijesti

Ispitni katalog iz Psihologije

Ispitni katalog iz Sociologije

Ispitni katalog iz Vjeronauka

Maternji jezici nacionalnih manjina

Ispitni katalog iz Češkog jezika

Ispitni katalog iz Mađarskoga jezika

Ispitni katalog iz Srpskoga jezika

Ispitni katalog iz Talijanskog jezika

Dodaci uz ispite

  • Engleski jezik

Dodatak Ispitnomu katalogu iz Engleskoga jezika – osnovna razina

Dodatak Ispitnomu katalogu iz Engleskoga jezika – viša razina

  • Matematika

Preporuke za rješavanje ispita iz Matematike

Knjižica formula za viša razinu

Knjižica formula za osnovnu razinu

  • Fizika

Knjižica formula

  • Kemija

PSE

  • Informatika

Pomoćne tablice

Share via
Copy link
Powered by Social Snap