Izašle nove upute za pisanje državne mature i obrane završnih: Neće biti potpisivanja izjava prije ispita

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je ove srijede nove upute za pisanje državne mature i provedbu obrana te popravnih i završnih ispita u srednjim školama. Najveća novost je da učenici prije ispita neće morati potpisivati izjave kojima potvrđuju da nemaju znakove akutne respiratorne bolesti i da im nije propisana mjera samoizolacije.

Kako je i bilo najavljeno, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove epidemiološke upute za provedbu državne mature. Najveća izmjena u odnosu na prošle je ta da učenici neće morati prije svakog ispita potpisivati izjavu kojom jamče da nemaju znakove akutne respiratorne bolesti i da im nije propisana mjera samoizolacije. Već smo pisali kako ta izjava ionako ne bi imala pravnu težinu.

Nema izjava, ali na maturu ne mogu učenici sa znakovima akutne respiratorne bolesti

Ipak, maturanti sa znakovima akutne bolesti ne smiju dolaziti na maturu, a kako je već rečeno, moći će ju polagati na jesenskom roku i upisati željeni studij ako su ostvarili veći broj bodova od posljednjeg na upisnoj rang-listi, o čemu konačnu odluku donosi visoko učilište.

Divjak pojasnila kako će se na fakultete upisati maturanti koji zbog samoizolacije ne idu na ljetni rok mature

– Tijekom epidemije novog koronavirusa, na ispite državne mature ne dolaze pristupnici koji pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.). Na ispite nije dopušten dolazak pristupnicima kojima je utvrđena zaraza COVID-19. Pristupnici koji ne dođu na ispit državne mature u ljetnom roku iz bilo kojeg od ta dva razloga, ili drugih zdravstvenih razloga, ako će im zdravstveno stanje dopustiti polagat će ispite državne mature u drugom, jesenskom terminu prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
O navedenom kao i o ovim Uputama u cjelini potrebno je pristupnike obavijestiti na primjeren način (npr. na mrežnim stranicama nadležnih institucija, putem komunikacije elektroničkom poštom ili slično) dok posebna izjava pristupnika vezana uz ove Upute nije potreba, stoji u uputi.

Bilo je dosta riječi i o tome što je s maturantima u samoizolaciji. U novoj uputi samo piše da ako u vrijeme ispita državne mature bude pristupnika kojima je izrečena mjera samoizolacije, uvjeti pristupanja ispitima državne mature utvrdit će se kroz posebne epidemiološke preporuke.

Također se maturantima i djelatnicima novom uputom savjetuje da se u razdoblju prije prvog ispita te do posljednjeg ispita preporučuje, koliko je moguće, pridržavaju općih pravila koja smanjuju mogućnost zaraze.

Provedba ispita s 2 metra razmaka, nema grupiranja nakon pisanja

Budući da se i inače matura provodi u strogo kontroliranim uvjetima, sama provedba ispita neće se previše razlikovati od uobičajene, osim što će razmak između učenika morati biti malo veći –  dva metra.

Sveučilište organizira besplatne pripreme za četiri predmeta državne mature

Novost je da ove godine pristupnici donose svoje kemijske olovke, a ako netko zaboravi, kemijsku koju dobivaju od nastavnika odnose kući. Nošenje maske na ispitu nije nužno, ali se preporučuje.

– Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita stranih jezika, kada je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik buke). Pristupnike na stolu dočekuje vrećica s ispitnim materijalom, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji. Pristupnici ulaze jedan po jedan i sjedaju na svoje ispitno mjesto prema rasporedu koji se nalazi na ulazu u prostoriju. Razmak među pristupnicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti 2 metra.  Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale. Sve ostale stvari (mobilne uređaje…) pristupnik stavlja u svoju torbu koju odlaže na za to predviđeno mjesto u ili izvan ispitne prostorije. Ako zbog zdravstvenog stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu ili slatkiše, odlaže ih na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi konzumira izvan ispitne prostorije. Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za pristupnike koji su zaboravili ponijeti kemijsku olovku na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnik nakon ispita odnosi sa sobom, piše u novoj uputi HZJZ-a.

Nakon ispita pristupnici se ne smiju grupirati i preporuka je da iz učionice izlaze jedan po jedan, a prostorija u kojoj su pisali ispit se dezinficira.

Nove upute HZJZ-a za provedbu mature detaljno možete proučiti u nastavku, a ako vam dokument nije vidljiv osvježite stranicu.

Nema izjava ni prije popravnih ispita i obrana završnih

Osim novih uputa za državnu maturu, objavljena je i dopuna uputa za praktičnu nastavu, provedbu razlikovnih i popravnih ispita te obrana završnih radova u srednjim školama. Samo su dvije izmjene – također učenici više ne moraju potpisivati izjave, a nije više ograničen ni broj polaznika na devet učenika plus nastavnik:

Srednje škole otvaraju se za popravne i obrane: Pojedine skupine učenika ipak se neće smjeti u učionice, potpisuje se i izjava

• Izjave pristupnika (učenika) nisu više potrebne. Umjesto prikupljanja izjava, učenike (pristupnike) je dovoljno jednom obavijestiti na primjerena način (npr. na mrežnim stranicama nadležnih institucija, putem komunikacije elektroničkom poštom ili slično) o tome da trebaju izostati s vježbi, dopunske nastave, ispita ili završnog rada ako imaju znakove respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s novim koronavirusom.

• Grupe nastavnika i učenika mogu biti veće od 10 ako se u prostoriji može održavati razmak od najmanje 1,5 metar a po mogućnosti 2 metra između svih sudionika.

Izmjene u uputi HZJZ-a za provedbu razlikovnih i popravnih ispita te obrana završnih radova u srednjim školama detaljno možete proučiti u nastavku, a ako vam dokument nije vidljiv osvježite stranicu.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite i na našoj Facebook stranici Maturanti 2020. te u grupi Maturanti 2019./2020. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Zadatke s prošle državne mature riješite u našem sustavu za učenje kvizovi.srednja.hr.

Odgovori