Pretraga

Jesenski rok državne mature: Daleko više strukovnjaka na ‘ispitu zrelosti’

A- A+

Jesenski rok državne mature započeo je 27. kolovoza

ispitima iz Glazbene umjetnosti i Logike, a trajat će

sve do 12. rujna i završiti s ispitima iz povijesti i

likovne umjetnosti. Ispitima na jesenskom roku

pristupit će mnogo manje maturanata nego na ljetnom, no

podaci koje donosi Nacionalni centar za vanjsko

vrednovanje pokazuju kako takvih daleko više dolazi iz

strukovnih škola.

www.ncvvo.hr

Jesenski rok državne mature upravo je u tijeku, a

ispitima iz obveznih i izbornih predmeta pristupa

ukupno 4 393 kandidata koji dosad nisu položili državnu

maturu. Što se tiče maturanata, podaci NCVVO-a pokazuju

daleko veći broj onih koji dolaze iz strukovnih škola.

Izdvojeni članak

Najteži predmeti na jesenskom roku mature zabilježili 6,5 tisuća prijava

Strukovnjaci dominiraju na jesenskom roku državne mature

Naime, tablica koju je objavio Nacionalni centar za

vanjsko vrednovanje pokazuje veliku razliku u

uspješnosti polaganja državne mature između

gimnazijalaca i strukovnjaka. Prema njihovim podacima,

499 je učenika gimnazija koji su ocijenjeni negativnom

ocjenom iz barem jednog obveznog ispita ili mu nisu

pristupili iz neopravdanog razloga na prethodnom roku.

Daleko je veći broj onih koji su doživjeli takvu

sudbinu na ljetnom roku, a koji dolaze iz strukovne

škole – takvih je čak 3 287.

Struktura prijava pristupnika prema programima po

pojedinim ispitima pokazuje kako su najteži predmeti na

jesenskom roku zabilježili najviše prijava. Radi se,

naravno, o hrvatskom jeziku i matematici.

Hrvatski jezik na osnovnoj razini prijavilo je 79

učenika gimnazija, dok je čak 1 026 učenika strukovnih

programa prijavilo taj obavezni ispit. Višu razinu

hrvatskog prijavilo je 298 gimnazijalaca, dok isti

ispit piše 734 strukovnjaka.

Izdvojeni članak

Jesenski rok: Evo koliko mjesta je ostalo na pojedinim fakultetima u Zagrebu

Biologija najviše prijavljivan predmet na jesenskom roku

Matematiku na osnovnoj razini prijavilo je 404

gimnazijalaca i 2 421 strukovnjaka, dok se za višu

razinu odlučilo 144 gimnazijalca te 306 strukovnjaka.

Maturanti strukovnih škola dominiraju i kod prijava

trećeg obveznog ispita, onog iz engleskog jezika.

Osnovnu razinu prijavilo je njih 1 455, za razliku od

145 gimnazijalaca, dok je višu razinu prijavilo njih

455.

Jedan od izbornih predmeta koji bilježi najviše prijava

na jesenskom roku državne mature jest biologija, koji

je ujedno i jedan od najviše prijavljivanih izbornih

predmeta na ljetnom roku državne mature. Detaljne

brojke možete proučiti ovdje.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap