Pretraga

Jeste li spremi za maturu iz Engleskog? Ako griješite na ovim pitanjima, još trebate ‘grijati stolicu’

A- A+

A razina rješenja:

1. Christian
2. Becky
3. could
4. assigned

B razina rješenja:

1. To see the sights.
2. On Friday.
3. In the mountains.
4. Give her a ride.

na stolu ispit iz engleskog jezika na državnoj maturi
Share via
Copy link
Powered by Social Snap