Pretraga

Kako su žicali za bod na maturi: ‘Bio sam napet, molim 2 boda’

A- A+

Nakon objavljenih konačnih rezultata državne mature u jesenskom roku, dobili smo uvid u sadržaj svih prigovora koje su kandidati poslali Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Na tu adresu pristiglo je 117 prigovora, od kojih je većina odbijena.

Prihvaćeno je svega 27 dobro obrazloženih žalbi, a moljenje kojeg boda više i izvlačenje na stres nije prošlo kod NCVVO-a.

‘Dajte mi samo dva boda za prolaz’

Kako je na ispitu iz matematike bilo najviše kandidata koji nisu zadovoljili uvjete na prolaz, oni su se i najviše žalili. Svoje pisane zamjerke na rezultate ili ispit poslao je 41 kandidat. Od tih žalbi NCVVO je prihvatio svega dvije, no čini se potpuno opravdano.

Mnogi su se naknadno žalili kako nisu prepisali svoje odgovore na za to namjenjeni list.
Da se odgovori moraju napisati na list za odgovore, znalo se od početka. Zato takve primjedbe nisu prihvaćene.

Izdvojeni članak

Važni datumi – ljetni rok 2012./2013.

Neki su pokušali igrati na kartu empatije pa su u svojim prigovorima objašnjavali nadležnima kako ‘su bili pod velikim stresom’ ili pak da im se priznaju bodovi ‘jer samo mi dva fale da prođem’.
Naravno, da takvi prigovori nisu završili s pozitivnim ishodom za kandidata.

Nama najkreativniji dopis bio je od kandidata koji ‘žarkom željom i svim srcem moli da mu se priznaju bodovi’, jer kako navodi, ‘cijelu noć je bio napet od uzbuđenja pa nije spavao’.

Utvrđivali povijesne činjenice i žicali više bodova

U neki prigovorima na ispit iz povijesti polemiziralo se o istinitosti određenih događaja iz prošlosti. Kandidati su se bacili u objašnjavanje atentata u Sarajevu, broja krunidbi Karla Dračkog i drugih povijesnih podataka.

Osim pokušaja utvrđivanja istine, određeni kandidati bili su prilično opušteni u borbi za svoje bodove.
‘Mislim da esej zaslužuje više bodova,ako je moguće toliko da imam ocjenu 3, jer mi ne fali mnogo,pozz’, natipkao je jedan pristupnik svoju molbu na esej iz Engleskog jezika.