Pretraga

[Matura ’20] Trebam li proći esej da bih prošao ispit? Evo što vas očekuje na maturi iz Engleskog

Engleski jezik ispit je državne mature koji je, prema tvrdnjama prošlih nekoliko generacija maturanata, jedan od ispita kojeg ocjenjuju manje teškim. Riječ je o obaveznom predmetu koji se sastoji od tri ispitne cjeline, a može se polagati na osnovnoj i višoj razini. Provjerili smo što vas sve očekuje na ovogodišnjem ispitu mature iz Engleskog jezika.

Foto: Matt Antonioli ; Unsplash

Viša razina Engleskog jezika

[Matura ’20] Objavljen popis lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

Ispitni katalog iz ovog predmeta nije se mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, a prema njemu se maturom iz Engleskog na višoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanjuslušanju i pisanju. Ispit se ocjenjuje kao jedna cjelina, dakle ne određuju se zasebni minimalni pragovi za svaki od ispitnih dijelova.

Ispitna cjelina čitanje sastoji se od pet skupina zadataka vezanih uz različite polazne tekstove. U cjelini slušanje zadaci se vežu uz audio tekstove, dok posljednja cjelina pisanje sadrži jedan esejski zadatak u kojemu pristupnik mora napisati između 200 i 250 riječi na zadanu temu.

Ispit iz Engleskoga jezika na višoj razini traje ukupno 180 minuta. Ispitna cjelina čitanje traje ukupno 70 minuta, slušanje približno 35 minuta uključujući i 5 minuta za označavanje odgovora na listu dok za pisanje eseja maturanti imaju 75 minuta.

Kao i prethodnih godina, maksimalan broj bodova u ispitu iz Engleskoga jezika na višoj razini je 85. Najviše 40 bodova donosi cjelina čitanje, 25 cjelina slušanje, a na eseju se maksimalno može ‘zaraditi’ 20 bodova.

Osnovna razina Engleskog jezika

Ispitna cjelina slušanje na B razini se sastoji od četiriju skupina zadataka vezanih uz slušane tekstove. Slušanje traje približno 25 minuta uključujući i 5 minuta za označavanje odgovora na listu za odgovore.

U cjelini čitanja šest je skupina zadataka, a svi oni vežu se uz polazne tekstove. Na B razini nema eseja, nego pristupnik dobiva poruku koja ima tri sadržajne odrednice, odnosno pitanja. Njegov je zadatak napisati odgovor na te tri sadržajne odrednice koji mora sadržavati od 50 do 70 riječi. Te dvije cjeline ukupno se pišu 60 minuta, dakle sveukupno trajanje ispita Engleskog na osnovnoj razini je 85 minuta. Na ovom je ispitu moguće maksimalno ostvariti 60 bodova – čitanje donosi najviše, 30 bodova, pisanje ih donosi 10, a slušanje 20.

Dojmovi s prošlogodišnjeg ispita

Već smo spomenuli kako je Engleski jezik ispit nakon kojeg maturanti već tradicionalno imaju najmanje pritužbi. Da ga uspijevaju relativno dobro riješiti, pokazuju i ocjene – na osnovno je najčešća bila trojka, a na višoj vrlo dobar.

[Matura ’20] Na ispit iz Hrvatskog uvedena velika izmjena koju su zazivali brojni maturanti

– Prema mom mišljenju ispit je bio banalan jer smo mi puno teže primjere radili na satu tijekom priprema. Koliko je bio lagan govori i to da iz testa čitanja i slušanja ne očekujem manje od 95%. Što se tiče eseja, tema je bila ‘Some people prefer watching movies in cinema. Others like to stay at home’, ili tako nešto. Jedino što me mučilo na eseju bio je broj riječi kojih sam imala previše pa sam esej morala skraćivati, kazala nam je nakon ispita sada već bivša maturantica Anja.

S druge strane, slušni dio ispita stvorio je određene poteškoće našim sugovornicima koji su polagali B razinu Engleskog.

– Imao sam problem sa zadatkom slušanja jer je bio kompliciran, ali smatram da sam na kraju cjelokupni ispit uspješno riješio, kazao nam je pak maturant Luka.

Napomenimo za kraj kako je prošle godine na ispitu osnovne razine za prolazak trebalo ostvariti 37% od ukupnog broja bodova, a na višoj 36%, dok pragove ostalih ocjena možete vidjeti na linku.

Detaljnije o tome što vas čeka na maturi iz Engleskog možete pročitati u katalogu koji slijedi, a ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu. Za bolju pripremu bacite pogled na pitanja s prijašnjih godina i svoje znanje testirajte u kvizovima iz Engleskog jezika A i Engleskog jezika B razine.

Download [1.37 MB]


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2020. te u grupi Maturanti 2019./2020. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2020. čitajte na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

[Matura ’20] Trebam li proći esej da bih prošao ispit? Evo što vas očekuje na maturi iz Engleskog
Share via
Copy link
Powered by Social Snap