Pretraga

Matura: Objavljena su ispitna rješenja iz geografije, sociologije i filozofije

A- A+

Nekoliko tisuća maturanata prijavilo je obavezne ili izborne predmete za jesenski rok državne mature. Do sada su provedeni ispiti iz nekoliko izbornih te jednog obaveznog predmeta, a NCVVO je objavio ispitna rješenja iz geografije, sociologije i filozofije. Stoga provjerite kako ste riješili svoje testove te otprilike doznajte kakve ćete rezultate ostvariti.

Dio maturanata koji nije uspio izaći ili položiti neke od predmet na ljetnom roku prijavio je ispite za jesenski rok državne mature koji je počeo 27. kolovoza ispitima iz glazbene umjetnosti i logike. U proteklom tjednu proveli su se ispiti i iz geografije, sociologije i filozofije čija su rješenja već objavljena na stranicama NCVVO-a. 

Ako ste među pristupnicima koji su izašli polagati ispite iz navedenih izbornih predmeta, u nastavku pogledajte rješenja kako biste doznali jeste li i gdje ste griješili te otprilike procijenite kakve ćete rezultate ostvariti nakon što vam stručne skupine isprave testove.

Geografija:

Sociologija:

Filozofija:


Copy link
Powered by Social Snap