Pretraga

Matura: Objavljene orijentacijske rang – liste

Na korisničkom profilu Postani studenta pod poveznicom Moji rezultati možete dobiti uvid u orijentacijske rang – liste i privremeno bodovno stanje kandidata koji su izvršili prijavu za ovogodišnju državnu maturu. Međutim, ove rang – liste daleko su od konačnih jer se radi samo o oglednoj fazi, stoga mjesta panici nema.

Objavljene su prve orijentacijske rang – liste i privremeno bodovno stanje za sve kandidate koji će pristupiti državnoj maturi u ovoj godini. Naime orijentacijske liste, ali i bodovno stanje će se mijenjati kako god u sustav pristižu novi podaci. Svakog punog sata možete provjeravati osvježene rang – liste.

Kako se još prikupljaju svi podaci kandidata koji su izvršili online prijavu za pristup maturi, trenutno traje ogledna faza. To znači da se svi kandidati nalaze na rang – listama bez obzira na to jesu li ili nisu zadovoljili preduvjete.

Rangovi koji su sada vidljivi na vašem korisničkom profilu Postani studenta pod poveznicom Moji rezultati / Rezultati po prijavljenim studijskim programima nisu konačni, štoviše drastično će se mjenjati.
Međutim i u ovoj prvoj, oglednoj fazi svi kandidati su brisani s rang – lista studijskih programa koje su na listi postavljene niže od programa na kojemu se kandidat prema trenutnom privremenom broju bodova nalazi unutar upisne kvote.

Međutim to ‘unutar upisne kvote’ trenutno ne znači mnogo, jer kandidat može biti na listi i bez zadovoljenih preduvjeta. Iz Postani studenta naglašavaju kako je ovo slučaj samo s oglednom fazom, što u trenutcima privremenih i konačnih rang – lista dakako neće biti slučaj.