Pretraga

Maturanti atento: U ponoć ističe rok za naknadnu prijavu ispita, a uskoro i rok značajan za sve pristupnike

A- A+

Prijave predmeta za državnu maturu su trajale do 15. veljače ove godine. No, do večeras u ponoć (7. svibnja), pristupnici uz valjano opravdanje mogu naknadno prijaviti ispite. Isto tako do ponoći, maturanti mogu promijeniti prijavljene ispite, ali također uz valjano opravdanje.

Teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća i slični opravdani razlozi pristupnicima dozvoljavaju naknadnu prijavu ispita mature, kao i njihovu promjenu. O opravdanosti razloga odlučuje ispitno povjerenstvo na temelju odgovarajućih dokaza, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva. Predsjednik ispitnoga povjerenstva dužan je, najkasnije u roku od 48 sati od dana primitka naknadne prijave, tu odluku dostaviti učeniku i Centru.

Uz ovu vijest dodajmo kako je idući značajan rok, i to za sve pristupnike državnoj maturi 17. svibnja. Do tog dana je moguće odjaviti prijavljene ispite.

Nakon toga, a uoči starta državne mature koja počinje 7. lipnja, preostaje samo još jedan važan rok i to za ovogodišnje maturante. Do 28. svibnja, oni koji ove godine završavaju četvrti razred, trebaju dostaviti svjedodžbe o završenom četvrtom razredu.

državna matura
Share via
Copy link
Powered by Social Snap