Maturanti s Krka na Matošev Mističan sonet odgovaraju s Mističnom parodijom

Ipak nešto dobro proizlazi iz ovogodišnje mature, a to su svakako kreativne reakcije maturanata koji o svojem duševnom stanju progovaraju kroz video uratke, online igre, ali i s pjesmama. Kao odgovor na Matošev Mističan sonet, maturanti s Krka pripremili su pjesmu pod naslovom – Mistična parodija.

Nakon Davida Zdolca iz Tehničke škole Čakovec koji je napisao pjesmu ‘Bijaše to Matura’ javili su nam se maturanti s Krka. U kratkoj formi sažimaju sve afere oko ovogodišnje mature, a odgovaraju na Matošev ‘Mističan sonet’ sa svojom ‘Mističnom parodijom’.

Mistična parodija

Učiti sam počeo još davnih dana


kako bih napisao esej bez mana.


uvečer krećem rano na spavanje


kako bih imao bolje izražavanje.


Ujutro se budim u pravi čas


želim ponoviti Šimićevo Preobraženje


ali onda dolazi od prijatelja glas


da čeka me jedno malo iznenađenje.

Maturant iz Čakovca napisao sjajnu pjesmu o državnoj maturi


Nacionalni centar u jedan nam javlja

da esej se ipak za četvrtak stavlja

i baš kad smo htjeli o tome više znati

MUP nam veli: “Pa zato jer ste Hrvati!!“


Za to su krivi iz Pule dječaci


pomislili smo da su manijaci


ali onda vidjesmo što je trebalo biti


te odmah počesmo grad Pulu slaviti.
Kreativnost maturanata van svih okvira: Napravili video igru s temom 'ukradi esej'

Zatim nas sutradan opet uplaše


novi nam papir u ruke daše


i kada su rekli: „Prekrižite zagrljaj.“


nama se u očima opet pojavi sjaj.


Zatim čusmo od frendova s niže


da im se krvni tlak ubrzani diže.


Dobili su naime od Matoša dar


za analizirati samo stihova par.


Baš kad smo pomislili da će dalje ići glatko


oni su nam pripremili iznenađenje slatko.


Pročitali smo na netu iz Splita zgodu


da oni su pisali Glembajeve gospodu.
Maturanti uzvraćaju udarac: Novim videom ismijali zamjenu eseja

Ponadali smo da će do kraja biti sve okej


A tad su nam rekli da će možda poništit esej.


Opet smo saznali za esej temu


otklonili smo onda i zadnju dilemu.


Mi maturanti možda nemamo znanje


al smo se spremili na državno stanje.


u našoj zemlji se mora znati ukrasti


ako jednog dana misliš biti na vlasti.


Sada me samo brine matematika


da ne bude opet neka problematika


ili da mi nekakav komplicirani ispit daju


koji riješit ni Arhimed i Pitagora ne znaju.


Maturanti iz Krka


Odgovori