Pretraga

Ministarstvo mijenja Pravilnik o državnoj maturi, kao i Zakon o NCVVO-u: Pogledajte što je novo

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je javnu raspravu oko dva propisa koja se odnose na Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Mijenja se Zakon o NCVVO-u, kao i Pravilnik o polaganju državne mature. I dok su se u ovom drugom propisu očekivale izmjene vezane uz samu provedbu ispita, poput strožih kazni za masovno prepisivanje, do toga nije došlo. Izmjene kome Ministarstvo planira u oba propisa uglavnom se odnose na promjene u ovlastima pojedinih tijela koja brinu o radu NCVVO-a. Tako će, nakon skandala s dodjelom bodovima učenicima za netočne odgovore, drugostupanjske prigovore rješavati Upravno vijeće NCVVO-a umjesto dosadašnjeg povjerenstva pri MZO-u.

NCVVO | foto: Ivan Božić, srednja.hr

U javno savjetovanje puštene su izmjene Pravilnika o polaganju državne mature i Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Iako je još prošlog ljeta NCVVO predlagao izmjene Pravilnika o maturi koje se, između ostalog, odnose na strože kazne za masovna prepisivanja i ponovno uvođenje minimalnog praga za prolazak eseja na Hrvatskom, od tih izmjena, barem za sada – ništa. Umjesto toga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja predlaže promjene kojima bi se neke ovlasti vezane uz provedbu mature ‘prebacile’ s ministra obrazovanja na Upravno vijeće. Najjednostavnije rečeno, članovi Upravnog vijeća, ako se ovakav Pravilnik usvoji, od sada bi trebali imati malo više posla.

Više posla za Upravno vijeće NCVVO-a

Ministarstvo tako predlaže da popis ispita izbornog dijela mature donosi i dalje NCVVO, ali više ne uz suglasnost ministra obrazovanja, nego Upravnog vijeća. Također, Upravno vijeće odsad će umjesto ministra davati suglasnost na ispitne kataloge.

Prema prijedlogu novog Pravilnika, NCVVO ostaje odgovoran za kvalitetu pripreme i provedbe mature, ali sada je dužan Upravnom vijeću u pisanom obliku dostaviti izvješće o provedbi ispita državne mature u ljetnom i jesenskom ispitnom roku. U skladu s tim, kvalitetu provedbe državne mature više neće pratiti i vrednovati ministarstvo nadležno za obrazovanje preko povjerenstva za praćenje provedbe državne mature. Podsjetimo, nedavno je izbio veliki skandal kada je članica tog povjerenstva nekim učenicima, a nakon drugostupanjske žalbe i bez znanja stručne skupine, upisala bodove, nekima i za potpuno netočne odgovore. Dio tih učenika zahvaljujući tome prošao je maturu.

Izdvojeni članak

Skandal na maturi, frcaju ostavke u NCVVO-u: Učenicima dodavani bodovi bez znanja stručne skupine

Žalbu u drugom stupnju više neće rješavati Povjerenstvo MZO-a, nego Upravno vijeće

Uz sve navedeno, kalendar mature i izmjene kalendara također se više neće donositi uz suglasnost NCVVO-a, nego Upravnog vijeća. Od sada bi, predlaže Ministarstvo, u izvanrednim situacijama, a umjesto ministra, NCVVO donosio odluku kojom se učenicima odnosno pristupnicima završnih razreda srednje škole omogućuje polaganje ispita izbornog dijela i dijelova ispita obveznoga dijela državne mature prije završetka nastavne godine.

Stavka koja se najviše tiče maturanata ona je da pristupnik koji nije zadovoljan prvim rješenjem žalbe kojeg donosi NCVVO, drugi prigovor više neće podnositi povjerenstvu za praćenje državne mature koje je prijašnjih godina imenovao ministar. Ministarstvo predlaže da se druga žalba, ona na rješenje NCVVO-a, sada se šalje također Upravnom vijeću NCVVO-a.

Javnom savjetovanju oko izmjena Pravilnika o polaganju državne mature možete pristupiti ovdje.

Izdvojeni članak
NCVVO

Nakon ostavki zbog skandala: Vlada imenovala nove članove Upravnog vijeća NCVVO-a

Mijenja se i Zakon o NCVVO-u

Kako smo spomenuli, osim u Pravilnik o polaganju državne mature, novosti se uvode i u Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ministarstvo predlaže da prava i dužnosti osnivača više ne obavlja Vlada, nego Ministarstvo obrazovanja.

Također, ako se usvoji ideja Ministarstva, Statut NCVVO-a donosit će Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva, a ne kako je do sada bilo – uz suglasnost Hrvatskog sabora.

Plan je i da se briše čitav članak 8. Zakona, koji je do sada propisivao koje se sve službe i odjeli osnivaju u NCVVO-u. Iz Ministarstva to obrazlažu tvrdnjom da se je dosadašnjim člankom 8. usložnjavalo, usporavalo i otežavalo djelovanje Centra, ‘jer se ne omogućuje samom Centru da sačini svoj ustroj i prilagođava ga na najbolji način radi izvršavanja djelatnosti i poslova’.

U članku 10., koji propisuje sastav Upravnog vijeća, dodana je odredba prema kojoj se jedan član Upravnog vijeća bira se u skladu s općim propisom kojim su uređeni radni odnosi. Time je otvorena mogućnost da se jedan član upravnog vijeća bira kao predstavnik radnika. Nadalje, predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih znanstvenika i stručnjaka, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje, a na temelju javnog poziva kojeg objavljuje Ministarstvo.

Izdvojeni članak
NCVVO

Sud izrekao packu premijeru (pravniku) Plenkoviću u slučaju razriješene članice Upravnog vijeća NCVVO-a

Ravnatelj NCVVO-a dobiva pomoćnika

Izmjenama Zakone koje predlaže Ministarstvo bit će dozvoljeno da ravnatelj NCVVO-a ima svog pomoćnika. Mogućnost je to koja do sada nije postojala.

– Osim ravnatelja Centar bi trebao imati i pomoćnika ravnatelja, koje radno mjesto je nužno za učinkovito obavljanje poslova Centra, pa bi ga ovim Zakonom trebalo predvidjeti, s time da se uvjeti za obavljanje poslova pomoćnika ravnatelja Centra i djelokrug njegova rada regulira statutom Centra, piše u obrazloženju Ministarstva.

Također, do sada Centar nije mogao ‘bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Centra.’ To se mijenja i ravnatelj Centra od sada će imati pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra u vrijednosti do 300.000 kuna.

Javnoj raspravi oko izmjena Zakona o NCVVO-u možete se priključiti na poveznici.

NCVVO
Share via
Copy link
Powered by Social Snap