Na državnoj maturi smijete koristiti ove kalkulatore

Na predstojećim ispitima iz državne mature nije dozvoljeno korištenje bilo kakvog kalkulatora. Tijekom pisanja ispita mature iz Matematike, Fizike i Kemije svi pristupnici mogu donijeti na ispit svoj kalkulator. Međutim neće svi  biti dozvoljeni, a oni ‘prepametni’ će se pristupniku oduzeti.

Kako postoje mnogi kalkulatori koji imaju razne opcije, poput mogućnosti upotrebe memorijske kartice i slično, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obrazložio je koji to kalkulatori nisu nikako dozvoljeni na ispitima državne mature.

‘Prepametna’ džepna računala – zabranjena

Na ispitima iz Matematike, Fizike i Kemije svi pristupnici mogu imati svoje džepno računalo, odnosno kalkulator. Dozvoljeno je upotrebljavati kalkulator tipa Scientific koji bi trebao imati eksponencijalnu funkciju koju označava tipka 10x, logaritamsku funkciju koju označava tipka log te trigonometrijske funkcije na tipkama sin, cos, tan.

Kalkulator nikako ne smije imati mogućnost bežićnog povezivanja s drugim uređajem niti smije imati mogućnost uporabe memorijske kartice. Ukoliko vaše džepno računalo može grafički prikazati funkciju, simbolički računati programiranje ili pak derivirati i intergirati funkcije, nemojte se ni truditi nositi ga na ispit mature, jer će vam isti biti oduzet.

Matematika maturante izmučila do suza

Casio kalkulatori dozvoljeni

Svakom pristupniku će se džepno računalo pregledati prije ispita i na posebnu Listu džepnih računala zapisati naziv i oznaka kalkulatora kojeg ćete upotrebljavati tijekom ispita. Ukoliko će doći do nedoumica vezano za tip vašeg kalkulatora, nakon ispita će biti zadržan kako bi ga kasnije pregledao odgovarajući stručnjak.

Najčešća pitanja vezana uz korištenje kalkulatora odnose sa na ona CASIO tipa. Džepna računala CASIO fx-82MS i CASIO fx-991ES koji su u skladu s gore navedenim uputama su dozvoljena. Na tržištu postoje i još neki novi modeli, CASIO fx-82ES PLUS i CASIO fx-991ES PLUS koji su također dozvoljeni na ispitima mature.

Odgovori