Pretraga

Najboljim maturantima 60.000 kuna i povratne karte za putovanja po izboru

A- A+

Završna godina srednje škole može predstavljati velik izazov za maturante. Na kraju godine čeka ih državna matura, za koju je potrebna dobra priprema koja uglavnom traje cijelu školsku godinu. Kako bi pripreme bile što ugodnije, ove godine za to se pobrinula Algebra sa svojim partnerima. Raspisali su natječaj u kojem će šest najboljih maturanata biti nagrađeno stipendijom od 10.000 kuna, a dodatnih šest maturanata povratnim kartama za europsko odredište po izboru.  

Pripremi se za maturu uz Algebru!

Za što bolje rezultate na maturi bitna je dobra priprema, a upravo dobra priprema može poboljšati rezultate na maturi za 15 do 20 posto, kako kažu stručnjaci iz Algebre. Prošle godine proveli su istraživanje na maturantima koje je pokazalo kako organizirane pripreme daju najbolji učinak, čak 90% ispitanih maturanata zbog priprema su upisali željeni fakultet.

Algebra i partneri OTP banka i Coca-Cola, olakšat će ovogodišnjim maturantima pripreme za polaganje ovog važnog ispita tako što im u sklopu projekta „Nagrađujemo izvrsnost!“ pružaju priliku da osvoje jednu od šest stipendija u vrijednosti od 10.000 kuna, a još šest maturanata Flixbus će nagraditi povratnim autobusnim kartama do bilo kojeg odredišta u Europi prema njihovom izboru.

Ove nagrade mogu osvojiti maturanti s najboljim uspjehom na državnoj maturi na obje razine obaveznih predmeta, a jedini je preduvjet da se odluče, upišu i u narednim mjesecima pohađaju pripreme za maturu u Algebri. Prvi ciklus priprema, koji je najisplativija opcija za maturante, kreće u Zagrebu 17.11., u Splitu 24.11., a u Rijeci 1.12.

Maturanti se u Algebri mogu pripremati za sve obavezne predmete (Matematiku, Hrvatski jezik, strani jezik – Engleski i Njemački) te za izborne predmete (Fizika, Biologija, Kemija, Psihologija, Informatika te Politika i gospodarstvo). Također pripreme mogu pohađati i za specifične prijemne ispite koji ih očekuju na Medicinskom, Filozofskom i Arhitektonskom fakultetu te na umjetničkim fakultetima.

Da su pripreme za maturu velikom broju maturanata potrebne, ali i itekako korisne, također pokazuje Algebrino redovito godišnje istraživanje u kojem su maturanti sami ocjenjivali svoju razinu pripremljenosti za ispit državne mature.

„Nekoliko mjeseci prije mature, maturanti smatraju da su najbolje pripremljeni za ispit iz Engleskog jezika (ocjena 3,39 na skali od 1 do 5), a podjednako nepripremljeni za ispite iz Matematike (2,70) i Hrvatskoga jezika (2,72). No, pravovremene i organizirane pripreme maturantima mogu pomoći da podignu samopouzdanje te da značajno smanje razinu stresa u finalnim mjesecima prije državne mature. Naša ovogodišnja suradnja s OTP bankom i Coca-Colom te Flixbusom motivirat će ih, nadamo se, na kvalitetniju pripremu i bolji uspjeh na maturi“, kaže Gorana Urukalo Čorkalo, rukovoditeljica poslovnog područja priprema za državnu maturu u Algebri.

Saznajte više o Algebrinom stipendijskom natječaju „Nagrađujemo izvrsnost“.

Najboljim maturantima 60.000 kuna i povratne karte za putovanja po izboru
Share via
Copy link
Powered by Social Snap