Pretraga

NCVVO bi se loše proveo i na maloj maturi: Ne razumiju jedan od osnovnih jezičnih problema

A- A+

Ako na stranicama NCVVO-a, tijela zaduženog za provedbu ispita državne mature, poželite otići na stranicu sa starijim vijestima, morate kliknuti na gumb na kojem piše ‘Slijedeća’. Da izgleda da oni koji druge ispituju pravopis i gramatiku hrvatskoga jezika, ne razlikuju pridjev sljedeći od glagolskog priloga sadašnjeg glagola slijediti.

screenshot: NCVVO

Iako zvuči pomalo nevjerojatno, izgleda da u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne razlikuju riječi sljedeći i slijedeći. Na stranicama tijela zaduženog za provedbu državne mature, naime, na gumbu za prelazak na sljedeću stranicu piše “slijedeća”.

Ovu pogrešku prvi je primijetio korisnik Twittera zvan Državni biljeg, koji ironično poručuje kako je to prikaz hrvatskog obrazovnog sustava.


Treba li NCVVO, uz vrednovanje obrazovnih institucija, uvesti i samovrednovanje, ne znamo, no znakovito je kako ova pogreška već dulje vrijeme stoji na njihovim stranicama.

Following i next

Da pojasnimo, te dvije riječi razlikuju vrstom. Slijedeći je glagolski prilog sadašnji, a sljedeći pridjev.

Izdvojeni članak

Slijedeći ili sljedeći, pitanje je sad

Riječ slijedeći nije sklonjiva, ona znači slijediti nekoga u datom trenutku. Primjerice: ‘Slijedeći osumnjičenog, policija je došla do ostatka bande’. Na engleski bi se jezik slijedeći preveo s ‘following’.

S druge strane, sljedeći znači ‘onaj koji je idući na redu’ i može se sklanjati. Primjerice: do sljedećeg puta, na sljedećem sastanku… U slučaju NCVVO-a, dakle: sljedeća stranica. Na engleskom bi se ta riječ prevodila kao ‘next’.

Ista je situacija i s glagolskim prilogom svijetleći i pridjevom svjetleći.

Slijedeći jedni druge, ponavljali su pogrešku

Spomenuti primjer sa “slijedećom” stranicom, nije jedini put da u NCVVO-u miješaju glagolski prilog slijedeći s pridjevom sljedeći. Pogreška im se potkrala čak i u službenom dokumentu pa je Upravno vijeće NCVVO-a donijelo “slijedeći Pravilnik”.

Pogreška u tekstu Pravilnika | screenshot: NCVVO

Naletjeli smo i na zahtjev za prikupljanje ponuda usluge pakiranja ispita državne mature, gdje su pogrešku ponovili nekoliko puta.

U spomenutom dokumentu iz 2015. nalaze se i dvije izjave koje sadržavaju spomenutu pogrešku, a koje moraju potpisati oni koji se javljaju na natječaj.

screenshot: NCVVO

Iako slijedeći (s ‘ije’) ima samo jedan oblik, dok se sljedeći (s ‘je’) deklinira, NCVVO-ovcima nije pomogla ni ta činjenica da razluče ove dvije riječi.

screenshot: NCVVO

NCVVO bi se loše proveo i na maloj maturi: Ne razumiju jedan od osnovnih jezičnih problema
Share via
Copy link
Powered by Social Snap