NCVVO na bizaran način odbio prigovor maturanta: Nisu mu priznali odgovor koji su objavili kao valjan

Donosimo priču o državnoj maturi. Ali ne o lošim rezultatima, mišljenjima stručnjaka i ministara, rekonstrukcijama ili zahtjevima za smjenama. Ovo je priča o bizarnom načinu na koji se NCVVO nosi s prigovorima na ispite mature. Javio nam se maturant, nazovimo ga Ivan, koji je, smatra, oštećen barem za jedno pitanje na ispitu iz Biologije. Iako je, ako ga usporedimo s rješenjima koje je izdao NCVVO, Ivan napisao točan odgovor, on mu nije priznat čak ni nakon uložene žalbe. To nije sve. Njegovom su kolegi, naime, odlučili ne priznati jedan zadatak zbog toga što je u svom odgovoru upotrijebio drugačiju jezičnu konstrukciju od one koju su ispitivači tražili.

Foto: srednja.hr

Maturant iz Zagreba, nazovimo ga Ivan, na redakcijski nam se mail javio s primjedbom na NCVVO. Na ljetnom je roku državne mature, među ostalim, polagao Biologiju, a kad su došli rezultati shvatio je da nije zadovoljan s bodovanjem jednog pitanja. Po proceduri je uložio žalbu, a ono što je uslijedilo nas je, u najmanju ruku, iznenadilo.

 

NCVVO ne priznaje svoja rješenja

U pitanju 52.1., na koje je Ivan među ostalima uložio žalbu, od pristupnika se tražilo da odgovore jesu li stabljike arktičkih biljaka visokoga ili niskoga rasta te da svoj odgovor objasne. Točno je odgovorio kako su biljke niskoga rasta, uz pojašnjenje da je tomu tako kako ne bi došlo do smrzavanja vode u pojedinim dijelovima biljke uslijed niskih temperatura.

Međutim, taj mu odgovor, odnosno objašnjenje nije priznato pa je Ivan uložio prigovor u kojem piše kako je u svom odgovoru naveo jedan od nepovoljnih uvjeta rasta – nisku temperaturu – upravo kako je to bilo i predviđeno na ključu za odgovore koji je NCVVO izdao nekoliko dana nakon održanog ispita iz Biologije. No, u NCVVO su očito zaboravili na rješenja koja su, eto, baš oni i izdali pa Ivanov prigovor nisu uvažili.

– Prigovor na pitanje 52.1. se odbija. Odgovor se ne može priznati jer je objašnjenje prepisano iz uvodnog teksta, tj. da se radi o niskoj temperaturi jasno je iz pitanja s obzirom da biljka raste u arktičkom području, stoji u odgovoru NCVVO-a.

Na slici ispod nalaze se, redom od gore prema dolje, pitanje 52.1. iz ispita iz Biologije, zatim rješenje tog pitanja koje je NCVVO objavio u sklopu ključa za odgovor, a na dnu se nalazi Ivanov prigovor zajedno s odgovorom NCVVO-a.

‘Zbog nestručnosti ispravljača ispaštaju svi koji imaju razvijeno kritičko mišljenje’

Budući da se radi o jedinom standardiziranom ispitu koji maturanti polažu, Ivan smatra da bi trebao proći nekoliko stručnih recenzija. A već kad te recenzije i prolazi, onda se očekuje i da zadaci budu nedvosmisleni, direktni, jasni – da učenici znaju što se traži od njih. Skandalozno je, kaže, da je ispit prošao dva kruga vrednovanja, dakle ocjenjivanje, a potom i žalbe, a da se na kraju ponudi objašnjenje koje je proturječno predviđenim rješenjima testa.

– Zbog nestručnosti različitih ispravljača i povjerenstava ispaštaju svi koji imaju razvijeno logičko i kritičko razmišljanje. Bilo kakvo razmišljanje ‘izvan okvira’ na državnoj se maturi očito kažnjava. Iz navedenoga je jasno da je potrebna mnogo bolja edukacija i izbor osoba koje sudjeluju u važnoj zadaći ispravljanja ispita mature, rekao nam je Ivan.

Dodatno je predložio razmatranje drugačijeg načina ispravljanja pitanja – isti ispitivač za određeni set pitanja. Misli da bi se tako smanjila mogućnost za pogreške.

Izgubio bod jer se izrazio svojim riječima

Da se razmišljanje ne samo izvan, već i unutar okvira, barem onih jezičnih, na maturi itekako kažnjava pokazuje i slučaj Ivanova kolege. Njemu također nisu priznali odgovor i to zato što se izrazio svojim riječima, a ne onim koje su, izgleda, zamislili njegovi ispravljači.

U zadatku 47.1. na ispitu iz Biologije od pristupnika se tražilo da objasne obilježja prikazana na kladogramu A. Ivanov kolega napisao je da se radi o ‘kosturu izgrađenom od kostiju – većinom’. Taj mu odgovor, naime, nije priznat.

U rješenjima koje je izdao NCVVO kao točan odgovor stoji ‘koštani kostur’ koji možemo objasniti upravo time da se radi o ‘kosturu izgrađenom od kostiju’. Zbog toga je Ivanov kolega uložio prigovor, ali mu ga je NCVVO, uz uistinu bizarno objašnjenje, odbacio.

– Prigovor na pitanje 47.1. se odbija. Odgovor se ne može priznati jer u odgovoru nije navedeno točno obilježje, stoji u odgovoru na prigovor.

Na slici ispod nalazi se, s lijeva na desno, odgovor na pitanje i prigovor upućen NCVVO-u zajedno s njihovim odgovorom.

Upit smo poslali i ocjenjivačima u NCVVO-u te ćemo njihov odgovor, kada ga dobijemo, objaviti u cijelosti.

Odgovori