Pretraga

Objava ispitnih kataloga za maturu naveliko kasni: Već je kraj listopada, a nedostaje ih čak 11

A- A+

Ispitni katalozi za državnu maturu su dokumenti unutar kojih su sažeto opisana sva područja koja se testiraju na ovom standardiziranim ispitima, kao i niz tehničkih uputa za pristupnike na maturi. Uz to, ispitni katalozi su značajno pomagalo profesorima, koji uz plan i program za svaki pojedini predmet, u pripremi nastave koriste i ispitne kataloge, kako bi učenike završnih razreda što bolje spremljene ispratili na maturu. No, ove godine, sasvim neuobičajeno dosadašnjoj praksi, čak 11 ispitnih kataloga, još uvijek nije objavljeno. Među njima i oni za Hrvatski i Engleski jezik, što su uz Matematiku tri najčešće prijavljivana obvezna predmeta.

Zapelo je kod davanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, prijedlozima kataloga koje je sastavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Procedura funkcionira tako da se katalozi koji se ne mijenjaju, ne trebaju svake godine dobiti suglasnost MZO, budući da im je ta suglasnost očito već prethodno izdana.

No, ako se u katalozima čine određene preinake, iz NCVVO ih prije objave moraju poslati Ministarstvu na davanje suglasnosti.

Na prvom testu NCVVO dobio crveno svjetlo

Izdvojeni članak

[Matura ’19] Na Matematici od ove godine zabranjeno važno pomagalo: Sad će ispit biti još teži

S obzirom da su očito u NCVVO odlučili napraviti preinake u barem 11 ispitnih kataloga koji još nisu objavljeni, po proceduri su morali tražiti suglasnost MZO-a. No, prvi puta katalozi nisu dobili zeleno svjetlo.

– Ministarstvo je zaprimilo od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja izmjene postojećih ispitnih kataloga te su za određene predložene izmjene bila potrebna dodatna obrazloženja koja su zatražena od NCVVO-a. Konačnu doradu navedenih ispitnih kataloga Ministarstvo je zaprimilo u petak, 19. listopada te je trenutačno u izradi suglasnost na izmijenjene ispitne kataloge, odgovorili su nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja još u ponedjeljak.

No, evo četiri dana poslije, suglasnost za kataloge iz Hrvatskog, Engleskog, Njemačkog, Španjolskog, Francuskog te Talijanskog jezika od obveznih predmeta te za Fiziku, Biologiju, Kemiju, Informatiku i Povijest od izbornih, još uvijek očito nije stigla.

Očito je detaljna provjera ili odugovlačenje začudila i NCVVO pa su danas iznad ostalih objavljenih kataloga izdali i sljedeću obavijest:

Ispitni katalozi za školsku godinu 2018./2019. na temelju članka 9. Pravilnika o polaganju državne mature bit će u cijelosti objavljeni na mrežnoj stranici Centra nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

No, upravo 9. članak Pravilnika naglašava da su katalozi odavno trebali biti objavljeni

I dok se odvija pimplanje između NCVVO-a i MZO-a, valja napomenuti da upravo spomenuti 9. članak Pravilnika o polaganju državne mature naglašava, da kataloge valja objaviti odmah na početku školske godine u kojoj se polažu ispiti.

– Ispitne kataloge objavljuje Centar na svojim mrežnim stranicama na početku školske godine u kojoj se polažu ispiti, a mogu biti objavljeni i u tiskanome obliku, kaže treći stavak 9. članka Pravilnika o polaganju državne mature.

Nije baš da je precizno određen rok, no teško da bi tko dva mjeseca nakon početka nastave mogao reći da je školska godina još uvijek na početku.

Profesori u nezavidnoj poziciji zbog neobjaljivanja kataloga

Izdvojeni članak

[Matura ’19] Objavljeni ispitni katalozi za državnu maturu: Evo što se od vas očekuje ove godine

Uz učenike koji se dakle ne mogu početi pripremati za maturu, iako će pragmatičari reći da su to trebali činiti puno prije, neobjavljivanje kataloga stvara velike organizacijske poteškoće i profesorima. O tome nam detaljan uvid daje Marina Čubrić, profesorica Hrvatskoga jezika u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, koja priznaje da uz pomoć ispitnog kataloga, određuje koje stvari obraditi, a koje u neku ruku zanemariti, budući da odnos satnice i količine gradiva koje valja proći, nije proporcionalan.

– Ispitni je katalog za svaki predmet jedan od ključnih dokumenata prema kojima nastavnici slažu svoje godišnje planove i programe (drugi je službeni plan i program).  Ovisno o tipu škole i programu svaki nastavnik planira svoj godišnji plan i program, odabire sadržaje/djela, ishode i metodičke pristupe. Budući da je u hrvatskom obrazovnom procesu državna matura preuzela ulogu završnih ispita za dio programa srednjoškolskog obrazovanja, nastavnici pozorno prate sve sadržaje propisane ispitnim katalozima jer će ti sadržaji biti u ispitima. Tako je i za predmet Hrvatski jezik. Dosad se uobičajilo da se ispitni katalozi objavljuju do kraja rujna. (To je ionako kasno za pravovremeno planiranje jer je nastava već u četvrtom tjednu realizacije.) Međutim, ove godine to se nije dogodilo,  dva od tri obvezna predmeta nisu objavljena. Bez popisa ispitnih djela i ishoda za područje jezika i književnosti nastavnik ne zna kojim sadržajima treba posvetiti više sati obrade i koje ishode treba predvidjeti. Svako ispitno djelo zahtijeva veći broj sati obrade na nastavi jer osim interpretacije i problematizacije uključuje i predviđanje određenog broja sati za pisanje školskoga eseja. Osim toga, svaki će nastavnik u temu obaveznih školskih zadaća prvo uvrstiti propisano ispitno djelo. Već je postalo suvišno govoriti o pretrpanosti službenoga programa koja uzrokuje nemogućnost obrade svih sadržaja, tako da je ispitni katalog prva razina odabira sadržaja i ishoda pri planiranju. Ovdje možda ipak treba spomenuti da je u prošlogodišnjem katalogu od 14 ispitnih djela.sedam bilo iz programa 4. razreda, a nastava je u završnim razredima tri tjedna kraća! Dakle, ovakvim predugim kašnjenjem objave ispitnoga kataloga nastavnici su dovedeni u vrlo nezahvalnu situaciju pri planiranju. U trenutku kad se objavi katalog, morat će revidirati svoje programe, pa čak i neka djela iz prethodnih razreda ponovno obraditi u općoj gužvi sadržaja četvrtoga razreda, obrazlaže Čubrić, inače profesorica savjetnica, odnosno profesorica koja se istaknula svojim radom, radi čega je dobila ovo posebnu titulu namijenjenu najizvrsnijima u struci.

Već smo spomenuli i da sam Pravilnik o polaganju državne mature, propisuje da se katalozi objavljuju na početku školske godine u kojoj se polažu ispiti. Profesorica je poentirala da i u praksi to svakako donosi korist svim dionicima procesa državne mature.

– Sve ovo sada povlači za sobom i malo širi problem objave ispitnih kataloga. Naime, najodgovornije prema svim dionicima procesa državne mature bilo bi objavljivanje ispitnih kataloga na početku prvoga razreda za svaku generaciju. Tako bi nastavnici od samoga početka četverogodišnjega obrazovanja mogli planirati sadržaje, ishode i metodičke postupke. I na kraju, možda i najvažnije – i učenici su u vrlo nezahvalnom položaju jer oni su ti koji moraju pročitati propisana djela i savladati sve propisane ishode, zaključuje Marina Čubrić.

Objava ispitnih kataloga za maturu naveliko kasni: Već je kraj listopada, a nedostaje ih čak 11
Share via
Copy link
Powered by Social Snap