Pretraga

Objavljena su rješenja probne mature: Možete li skupiti 15/15 na pitanjima iz Hrvatskog?

A- A+

1. Jer je priželjkivao da mu težina bude manja.
2. Antigona i Kreont.
3. za barok
4. Dubravka Ivana Gundulića
5. trona
6. Marmeladov
7. Šljiva
8. o Vivijani
9. lijekovit
10. na modernizam
11. na ironiji
12. Vidio ju je.
13. Dao je krivotvoren novac suprugu s čijom je ženom spavao.
14. Biskup joj je otvoreno nudio maršala.
15. gorkast

matura hrvatski
Share via
Copy link
Powered by Social Snap