Pretraga

Objavljeni su pragovi prolaznosti za ljetni rok državne mature 2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja upravo je objavio privremene rezultate ljetnog roka državne mature 2016. godine. Do 14. srpnja u 9 sati se možete žaliti, ako mislite da imate razloga za to, a konačni rezultati su 17. srpnja u 12 sati. No, uz privremene rezultate je NCVVO objavio i pragove prolaznosti za svaki pojedini predmet pa možete vidjeti po kojim ste kriterijima zaslužili određenu ocjenu.

Naglasimo još da iako se konačni rezultati objavljuju 17. srpnja u 12 sati, listu prioriteta možete mijenjati sve 17. srpnja u 17: 59, s obzirom da se konačne rang liste objavljuju 17. srpnja iza 18 sati.

S privremenih rang-lista brisani su svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na studijskom programu na kojem bi ostvario pravo upisa te na onim studijskim programima koji se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od studija na kojem je ostvareno pravo upisa.
Pravo upisa moguće je ostvariti samo na jednom studijskom programu.
Još jednom vas upućujemo da s liste prioriteta obrišete predmete koje nikako ne mislite studirati, jer se možete dovesti u situaciju da bespotrebno platite novčanu kaznu.
Pragove prolaznosti za predmete koji se ne nalaze u galeriji, možete vidjeti na ovoj poveznici.
Objavljeni su pragovi prolaznosti za ljetni rok državne mature 2017.
Copy link
Powered by Social Snap