Pretraga

Objavljeni rezultati državne mature, čak 68 maturanata matematiku riješilo bez greške

A- A+

Danas su na press konferenciji u MZOS-u objavljeni rezultati ispita državne mature provedene od 21. svibnja do 11. lipnja, koju je polagalo ukupno 34 482 pristupnika. Prosjek ocjena i kod gimnazijalaca i kod maturanata strukovnih škola bio je ocjena ‘dobar’, a tu je ocjenu iz obveznih ispita dobilo čak 40-posto pristupnika.

Rezultati ispita državne mature objavljeni su danas na press konferenciji u MZOS-u, a pokazali su kako je većina pristupnika ispite obveznih predmeta riješila prosječno. Državnoj maturi pristupilo je ukupno 34 482 pristupnika, od kojih je bilo 12 656 učenika gimnazija, 17 354 učenika strukovnih škola, te 4472 ostalih pristupnika. Ukupno se pisalo 139 887 ispita, koje je većina pristupnika riješila za ocjenu ‘dobar’.

Palo 335 gimnazijalaca, najviše problema zadala matematika

Državnu maturu položio je 12 321 učenik gimnazijskih programa, a 335 ih nije ostvarilo pozitivnu ocjenu na ispitima, od čega njih osam nije položilo dva obvezna ispita državne mature. Ostalih 327 nije položilo po jedan obvezni ispit. Najviše je gimnazijalce mučila matematika, koju nije položilo njih čak 284, dok je na hrvatskom palo njih 35. Engleski se pokazalo problematičnim za 22 gimnazijalca, a latinski za tek dvoje.

Gimnazijalci bolje riješili maturu od strukovnjaka

Što se tiče prosjeka ocjena, gimnazijalci tu dosta vode pred učenicima strukovnih škola. Gotovo devet posto gimnazijalaca državnu je maturu položilo s odličnim uspjehom, dok je to uspjelo tek malo više od jedan posto strukovnjaka. Isto je i s vrlo dobrim uspjehom, koji je postiglo 32,25 posto gimnazijalaca, a 12,38 strukovnjaka. Da je državna matura prilagođena gimnazijskom programu dobro pokazuje činjenica da je tek 0,90 posto gimnazijalaca dobilo negativnu ocjenu na državnoj maturi, dok je takvu ocjenu ‘zaslužilo’ čak deset posto strukovnjaka.

Jedina se sličnost nalazi kod ocjene ‘dobar’, koju je dobilo otprilike 47 posto gimnazijalaca, i otprilike 45 posto strukovnjaka. Izborne ispite su svi riješili dosta loše, jer najveći postotak ima ocjena ‘dovoljan’. Čak 36,50 posto svih pristupnika izbornih ispita dobilo je ocjenu dva.

U tablici su prikazane ocjene učenika gimnazijskog programa za obvezne ispite

Izdvojeni članak

U srijedu u podne rang liste postaju konačne, kandidati obavezni s liste prioriteta obrisati studije koje ne namjeravaju upisati

U tablici su prikazane ocjene učenika strukovnih programa za obvezne ispite

Hrvatski je sto posto riješio tek jedan pristupnik

Bez obzira na sve, bilo je pristupnika koji su neke ispite riješili sa stopostotnom točnošću. Njih 22 iz cijele Hrvatske riješilo je sa stopostotnim uspjehom testove iz osnovnih predmeta – hrvatskog i stranog jezika, te matematike na višoj ‘A’ razini. Višu razinu matematike apsolutno točno je riješio 21 pristupnik, dok je osnovnu razinu sto posto riješilo njih 47. Hrvatski se pokazao kao najteži predmet na državnoj maturi, budući da ga je samo jedna osoba uspjela riješiti sto posto. Ispit iz fizike rasturilo je 35 pristupnika, dok je na psihologiji njih samo dvoje riješilo ispit skroz točno.

NCVVO je ovogodišnje ispite državne mature proglasio uspješnima, a može se reći da su se u Centru zaista naradili, budući da su u razdoblju od 1. prosinca 2012. do 15. srpnja 2013. putem telefona zaprimili čak 28 780 upita, dok je putem e-maila pristiglo 28 030 upita. Većinu njih poslali su upravo pristupnici.