Pretraga

Objavljeni rezultati probne mature: Provjerite koji su predmet učenici najbolje riješili

A- A+

U osam hrvatskih gradova – Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Zadru, Dubrovniku i Šibeniku, Učilište Algebra provelo je među maturantima probnu državnu maturu. Kako je u pisanju ispita sudjelovalo četiri tisuće učenika, radi se o najvećem nacionalnom testiranju koje prethodi ispitu državne mature te se stoga, zbog usklađenosti i pristupa testiranju, može smatrati relevantnim pokazateljem pripremljenosti maturanata za predstojeću maturu. Najbolje rezultate maturanti su tako ostvarili Engleskog jezika, rezultati iz Hrvatskog jezika su osrednji dok su iz ispita Matematike ostvarili najlošiji rezultat.

Foto: press/Otvoreno učilište Algebra

Ispite probne mature koju je provelo Otvoreno učilište Algebra profesori s iskustvom u pripremi i ocjenjivanju ispita u ranijim godinama provedbe državne mature, a koji ujedno svakodnevno pripremaju učenike te poznaju ključna područja ispitivanja u svakom predmetu.
Ova probna matura je bila potpuno besplatna, a 99 posto sudionika kazalo je kako im je ovo iskustvo bilo vrlo korisno u procjeni znanja. Budući da je način provedbe ovih ispita sličan pravoj maturi te na brojnost maturanata koji su sudjelovali na Algebrinoj probnoj maturi, rezultati su relevantni, ali valja naglasiti kako su proteklih godina maturanti u periodu od ovog probnog testiranja do državne mature uspjeli podići svoje rezultate za maksimalno 20 posto

– Rezultati probnih testiranja iz ove i prošlih godina – a sada nakon nekoliko godina provedbe ovog projekta imamo podatke za gotovo 30 tisuća riješenih testova i preko 15 tisuća maturanata iz dosadašnjih generacija – pokazuju nam da su probni ispiti pravovremeno tempirani te da maturanti rezultat koji postignu na probnim ispitima u pravilu do ispita državne mature mogu u preostalim tjednima poboljšati za 15 do 20 posto. Ovogodišnji rezultati probnih ispita za maturante ne iznenađuju jer uglavnom potvrđuju već ustaljeni trend onoga što je maturantima ‘najteže’, međutim pomalo zabrinjava što su rezultati iz pojedinih predmeta, kada se usporede s lanjskima, u osjetnom padu, čak i kada imamo u vidu činjenicu da maturanti na ovo besplatno probno testiranje, dakako, ne izlaze još posve pripremljeni za maturu, riječi su Maje Brkljačić, voditeljice programa za mlade u Otvorenom učilištu Algebra.

Izdvojeni članak

Ministarstvo branitelja maturantima dijeli po 2.000 kuna za pripreme ispita

Najbolje rezultate maturanti ostvarili na Engleskom 

Usporedbom prošlogodišnjih i ovogodišnjih rezultata zaključeno je kako su ovogodišnji maturanti ostvarili uglavnom usporedive, no mjestimično i lošije rezultate od prošlogodišnjih. Kao i lani, uspješnost na ispitu iz Engleskog jezika bila je ponajviša – na A razini riješenost ispita iznosila je 76 posto (lani: 71 posto) dok je na osnovnoj, B razini, bila 67 posto, što je ipak lošije nego tijekom prošle dvije godine (2016.: 73 posto, 2015.: 71 posto). 

Najveći pad u pogledu riješenosti ispita na probnim ispitima za maturante primjećuje se na ispitima iz Hrvatskoga jezika: na razini A maturanti su ostvarili prosječnu riješenost ispita od 47 posto (što je lošije i od 53 posto lani i od 51 posto preklani), dok je na B razini hrvatskog riješenost ispita ostala uglavnom ista (52 posto, u usporedbi s lanjskih 53 posto, odnosno 57 posto prije dvije godine). Rezultati riješenosti probnih ispita iz ovog predmeta na B razini tako već drugu godinu zaredom pokazuju pad. 

Matematiku su maturanti na ovogodišnjim probnim ispitima na A razini riješili s postotkom uspješnosti od 37 posto (usporedivo s lanjskih 38 posto, te identično kao prije dvije godine) dok je na B razini prosječna riješenost bila nešto bolja od lanjskih 41 posto te iznosi 43 posto. Rezultati probnih ispita iz matematike tako pokazuju najmanje varijacija u odnosu na protekle tri godine kada je Otvoreno učilište Algebra provodilo projekt probnih ispita za maturante te stoga dokazuju kako se u slučaju matematike i dalje radi o predmetu koji velikom broju maturanata jednostavno predstavlja najveći problem.

Izdvojeni članak

Najuspješnijem hrvatskom maturantu u 2017. na račun će sjesti 5.000 dolara

Riješenost ispita u pojedinim gradovima 

Najbolji matematičari na razini A ove su godine u Osijeku (riješenost ispita od 43 posto) te potom Zagrebu i Rijeci (42 posto). Na razini B Matematike, značajno bolji rezultat od drugih ostvarili su maturanti u Zagrebu (52 posto), dok su na drugom mjestu maturanti iz Dubrovnika (49 posto) a na trećem maturanti iz Rijeke (42 posto). 

Probni ispit iz Engleskog jezika na razini A podjednako je dobro riješen u skoro svim gradovima (svuda uz prosječnu riješenost između 73 i 78 posto), uz izuzetak Dubrovnika gdje je na razini A ostvaren rezultat od 60 posto. Na razini B Engleskoga jezika rezultati po gradovima također su u skladu s nacionalnim prosjekom (67 posto), s najboljim rezultatom u Osijeku (73 posto). Kada se u obzir uzme činjenica da su svi ovi rezultati viši od svih rezultata u drugim predmetima, može se zaključiti kako engleski jezik i dalje predstavlja najmanju poteškoću maturantima te se oko njega i najmanje moraju brinuti. 

Kod probnog ispita iz Hrvatskog jezika na razini A nije bilo velikih varijacija između gradova, s prosječnom riješenošću ispita koja se kretala između 47 i 52 posto; Hrvatski jezik na razini A najbolje su riješili maturanti u Dubrovniku, no može se zaključiti kako su razlike u znanju među maturantima kod ovog predmeta izuzetno male. One se, baš kao i lani, nešto više osjećaju na B razini predmeta koja je najbolje bila riješena u Dubrovniku i Rijeci (55 posto), nakon kojih slijede Zagreb (53 posto) i Pula (50 posto) te potom ostali gradovi u kojima su se maturanti odazvali na probno testiranje.

Objavljeni rezultati probne mature: Provjerite koji su predmet učenici najbolje riješili
Share via
Copy link
Powered by Social Snap