Pretraga

Ovako šaljete prigovore na ispite i rezultate mature, inače se ne uvažavaju

A- A+

Prilikom ispravljanja ispita državne mature, zbrajanja bodova ili upisivanja istih u sustav moguće je da se omakne koja pogreška. No, i za to postoji lijek. Svaki maturant ima pravo uputiti prigovor na provedbu ispita kao i na objavljene rezultate ako uoči da postoji određena nepravilnost. No obratite pažnju na koji način to trebate napraviti, ako ne želite da vam se valjana žalba odbije.

Kao što pristupnici na državnoj maturi mogu pogriješiti prilikom odgovaranja na pitanja, greške se mogu dogoditi i kod članova stručne skupine koji su zaduženi za ispravljanje, zbrajanje bodova kao i upisivanje istih u sustav. Stoga je svakom maturantu pružena mogućnost prigovora ili žalbe na provedbu ispita, ali i rezultate istih. No, ako već uočite grešku te se odlučite uputiti prigovor u nadi da će NCVVO isti prihvatiti, pripazite da to napravite na pravi način, to jest u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature.

Izdvojeni članak

Po ovom principu preračunavate bodove s više na nižu razinu mature

Svaki prigovor morate poslati unutar 48 sati od provedbe ili rezultata

Nakon svakog ispita pristupnici su imali na raspolaganju 48 sati da se obrate ispitnom povjerenstvu oko bilo kakvih prigovora ili žalbi. Stoga ako ste se danas sjetili da imate zamjerku vezanu uz provedbu ispita iz, primjerice, više razine hrvatskog jezika, uvelike ste zakasnili.

Ista stvar je i s rezultatima. Naime, objava prvih neslužbenih rezultata ljetnog roka mature jest 7. srpnja, što znači da sve primjedbe i prigovore možete slati zaključno s 9. srpnjem. Ako ne reagirate unutar propisanih 48 sati, žalbe se neće uvažavati.

Izdvojeni članak

NCVVO poništio ispit maturanta koji je uslikao test, a prepisivalo se i ove godine naveliko

Kome se obratiti oko prigovora

Što se tiče samog načina na koji se možete žaliti, tu trebate biti na oprezu. Mnogi maturanti se odluče izravno obratiti NCVVO-u tako što svoje poruke upućuju na njihove e-mail adrese. Osim što na taj način zaobilaze korake propisane Pravilnikom o polaganju državne mature, mogu biti zakinuti za ispravljanje pogreške jer im se prigovor možebitno uopće ne uzme u obzir.

Ako nakon objave rezultata budete imali bilo kakvu zamjerku, obratite se pisanim putem ispitnom povjerenstvu koje zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na ocjene te utvrđuje opravdanost prigovora i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati na način koji propisuje Centar.

Konačnu odluku o prigovoru učenika, NCVVO donosi u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora.

U slučaju da Centar utvrdi da je prigovor u svezi s nepravilnostima u provedbi ispita državne mature ili postupcima koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita opravdan, mogu odrediti ponovno polaganje ispita.

Ovako šaljete prigovore na ispite i rezultate mature, inače se ne uvažavaju
Share via
Copy link
Powered by Social Snap