Ove godine uvedene izmjene u više ispita mature: Pogledajte što je sve novo

Početkom listopada Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje objavio je ispitne kataloge za ovogodišnju državnu maturu. Ove srijede objavljene je i sažeti prikaz izmjena u ispitnim katalozima. Prema njemu, promjene su uvedene u šest predmeta mature.

Foto: srednja.hr

Najznačajnija promjena koja očekuje maturante ona je na Hrvatskom jeziku.

Najveća izmjena na Hrvatskom

[Matura '20] Objavljen popis lektira za esej iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi

Ispitni katalog iz tog obaveznog predmeta usklađen je s novim Pravilnikom o polaganju državne mature iz kojeg je uklonjena odredba da se ispit koji se polaže u više dijelova ‘smatra položenim ako su položeni svi njegovi dijelovi.

Od ove školske godine NCVVO više neće određivati zaseban minimalni prag za prolazak eseja i prolazak testa na maturi iz Hrvatskog. Drugim riječima, maturanti više uopće ne moraju dobiti pozitivnu ocjenu iz eseja da bi položili čitav ispit, a ispit će moći proći (ako dobro napišu test iz jezika i književnosti) čak i oni koji predaju prazan esejski list. Jedino obrazloženje koje NCVVO navodi uz tu izmjenu u katalogu jest da je ona učinjena na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Popis djela za esej ostao je isti za obje razine, a možete ga vidjeti ovdje.

Manje promjene u katalogu Kemije, Glazbenog i Njemačkog

[Matura '20] Doznajte kako će izgledati ispit iz Matematike: Ispituje se znanje u četiri područja

Promjena očekuje i maturante koji se pripremaju za Kemiju. U ispitnom katalogu izmijenjeno je sedam i nadopunjeno sedam obrazovnih ishoda, odnosno sadržaja koje maturanti moraju usvojiti da bi postigli određeni uspjeh na ispitu. Sve izmjene vezane su za način poučavanja te ispitivanja ovih tema u nastavi predmeta Kemija, stoji tako u dokumentu NCVVO-a.

Maturanti koji planiraju polagati Glazbenu umjetnost također bi trebali obratiti pažnju na to da je došlo do preciziranja obrazovnih ishoda te je izmijenjen popis glazbenih primjera koji će vrijediti u školskim godinama 2019./2020. i 2020./2021. Točnije, umetnuti su novi glazbeni primjeri, a provedeni su uklonjeni.

Do nekoliko manjih izmjena došlo je i u katalogu iz Njemačkog jezika. Promijenjen je opis načina rješavanja i načina bodovanja zadataka otvorenoga tipa u ispitnoj cjelini čitanje i pisanje. Došlo je i do izmjena u ljestvici za ocjenjivanje sastavka, a dopunjena su i tematska područja na osnovnoj razini.

Smanjen broj djela za esej na ispitu iz Srpskog jezika

Objavljen novi kalendar državne mature u školskoj godini 2019./2020.: Ispiti se pišu u dva bloka

Izmjene su još uvedene u dva materinska jezika Srpski i Mađarski. Na Srpskom je smanjen broj književnih djela za esej, dok je u Mađarskom produljeno vrijeme pisanja, u popisu obrazovnih ishoda dodana su dva nova književna djela i jedno je uklonjeno te je u vrednovanju eseja dodana mogućnost odstupanje 10% od donje granice broja riječi.

Sažeti prikaz izmjena u ispitnim katalozima možete vidjeti u nastavku, a ako vam dokument nije dostupan potrebno je osvježiti stranicu.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2020. te u grupi Maturanti 2019./2020. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2020. čitajte na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Odgovori