Pretraga

Ovo su pitanja s probne mature iz Biologije u 2023.: Možete li barem polovicu riješiti točno?

A- A+

Među najčešće prijavljivanim izbornim predmetima na državnoj maturi je i Biologija. U redovnom roku taj je ispit prijavilo 5.239 kandidata, a svi oni imali su priliku rješavati i probne ispite. Izdvojili smo deset zadataka s probnog ispita Biologije u 2023., na koliko njih možete odgovoriti točno?

biologija državna matura 2022

Foto: srednja.hr

Nastavljamo s kvizovima vezanim uz probnu maturu 2023., a na raspored je došla i Biologija. Upravo je Biologija drugi najčešće prijavljivani izborni predmet, odmah nakon Fizike, a za ovu je godinu u redovnom roku taj ispit prijavilo 5.293 kandidata.

Prema ispitnom katalogu za 2023. ispit državne mature iz Biologije sadrži 54 zadatka, a od toga je 40 zadataka zatvorenoga tipa koji donose 50 posto mogućih bodova i 14 zadataka otvorenoga tipa koji donose ostatak bodova. Sam ispit sastojat će se od dviju ispitnih cjelina – prva se sastoji od zadataka zatvorenoga tipa, a druga od zadataka otvorenog tipa koji mogu biti zadatci kratkoga odgovora i zadatci dopunjavanja. Ispit se piše 150 minuta, a na njemu je moguće prikupiti najviše 80 bodova. Ono što razlikuje ispit mature iz Biologije od nekih drugih ispita činjenica je da kroz  većinu zadataka maturanti moraju pokazati razumijevanje i primjenu usvojenog znanja, a tek manji dio njih odnosi se na prepoznavanje i navođenje. Više o tome kako je koncipiran ovogodišnji ispit mature iz Biologije možete čitati ovdje.

U nastavku smo izdvojili deset pitanja s ovogodišnje probne mature iz Biologije, na koliko njih možete odgovoriti točno?

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Za provjeru točnih odgovora kliknite ikonu ‘nastavak teksta’.

biologija državna matura 2022
Share via
Copy link
Powered by Social Snap