Pretraga

Ovogodišnji maturanti znatno discipliniraniji, a manje ih završilo i na popravnom

A- A+

Iako ove godine maturanti nisu napravili hvalevrijedan pomak što se tiče postignutih rezultata na ljetnom roku, ipak su se pokazali discipliniraniji nego prošlogodišnja generacija kandidata. Naime, ove godine je diskvalificiran samo jedan kandidat u odnosu na 44 prošlogodišnja. Također su ostvarili bolji uspjeh u nastavnoj godini bar kad su u pitanju negativne zaključne ocjene. No zanimljivo je istaknuti da je i ove godine bilo nekoliko tisuća pristupnika koji nisu platili ispite.

Usporedimo li ovogodišnju generaciju maturanata i ostalih pristupnika ljetnog roka državne mature s prošlogodišnjom generacijom, uočljivi su značajni pomaci u discipliniranosti te uspjehu u zadnjoj nastavnoj godini.

Udaljavanje s ispita i diskvalifikacija u padu

Na prošlogodišnjem ljetnom roku državne mature je 44 kandidata bilo diskvalificirano zbog raznih razloga, a čak 34 pristupnika bilo je udaljeno s ispita bilo zbog prepisivanja ili ne poštivanja određenih pravila prilikom provedbe ispita.

Izdvojeni članak

Nula od sto posto iz hrvatskog: Zbog ovoga maturanti bolje rješavaju ispite stranih od materinjeg jezika

No ove godine te brojke su znatno manje. Diskvalificiran je samo jedan kandidat, no što se tiče udaljavanja s ispita, to su profesori bili primorani provesti samo nad osam pristupnika.

Neopravdani izostanci i neplaćanje ispita

Pogledate li broj maturanata i ostalih pristupnika ovogodišnjoj maturi koji nisu platili ispit (5 866), uočit ćete kako je prošle godine isti propust napravilo pestotinjak kandidata više, točnije njih 6 452.

I po neopravdanim izostancima prednjači prošlogodišnja generacija. Na ovom roku maturi bez valjanog obrazloženja nije pristupilo 1 712, a u isto vrijeme prošle godine 1 905 kandidata. Kad su u pitanju opravdani izostanci, brojke su znatno manje.

Godine 2012./2013. njih 308 nije izašlo na ispite zbog valjanog razloga, a 2013./2014. godine ih 357 nije polagalo ispite. Razlog jedinom povećanju brojke u kategoriji opravdanih razloga izostanka moguće leži u poplavama koje su ipak nekolicinu omele da izađu na ispite i prema novim terminima.

Ljetni rok državne mature 2014: Broj pristupanja ispitima

Manje maturanata izlazilo na popravne ispite

Prošle godine čak je bilo 10 629 nepristupanja ispitima jer je 2 735 učenika palo iz jednog, dva ili tri predmeta te nisu mogli izaći na ljetni rok mature. U navedenoj brojci nalazilo se najviše strukovnjaka, odnosno 2 400 učenika strukovnih i 330 gimnazijalaca.

Ove godine zabilježeno je 9 689 nepristupanja ispitima jer su maturanti imali nedovoljan uspjeh na kraju nastavne godine.

Ljetni rok državne mature 2013: Broj pristupanja ispitima

Ovogodišnji maturanti znatno discipliniraniji, a manje ih završilo i na popravnom
Share via
Copy link
Powered by Social Snap