Pretraga

Pogledajte kako su se u zadnjih 5 godina mijenjali pragovi prolaznosti na obveznim ispitima mature

Privremene rezultate ovogodišnje mature maturanti će dobiti u ponedjeljak. To znači da će ovih dana biti objavljeni i pragovi prolaznosti za svaki od ispita. U njihovu iščekivanju analizirali smo kako su se pragovi na obveznim ispitima mijenjali u zadnjih pet godina.

Foto: M. Gelenčir | srednja.hr

Pragovi prolaznosti, budući da u Hrvatskoj ne postoji nacionalni standard, određuju se svake godine prema postignućima učenika koji su pristupili svakom od ispita. Skupine procjenjivača najprije odrede prag kojeg bi učenici trebali proći da bi dobili pojedine ocjene, a kasnije se radi korekcija u skladu sa stvarnim ostvarenim rezultatima, zbog čega zapravo pragovi mogu varirati iz godine u godinu. Događalo se to i proteklih pet godina na obaveznim predmetima.

Na Hrvatskom povećan prag za dvojku

Red tjelesnog, red pjevanja ‘hitova’ iz osnovne: Maturantice otkrile kako je izgledao prijemni na Učiteljskom

Do 2018. postotak bodova na višoj razini Hrvatskog za dvojku bio je konstantan, da bi te godine bio povećan s 33 na 37%, koliko je iznosio i prošle godine. Ipak, posljednje dvije godine snižen je bodovni prag za najvišu, ocjenu odličan, pa su pristupnici u 2018. za peticu morali ostvariti 81,87% bodova, a lani 82%. Tri godine prije prag za peticu iznosio je 86%.

I na osnovnoj je razini Hrvatskog prag prolaznosti značajno povećan 2018. i 2019, kada je iznosio 36,50%, odnosno 37%. No, isto kao i na višoj, te dvije godine snižen je bodovni prag za peticu. Inače, osim što je povišen prag za dvojku, u 2018. i 2019. maturanti su na Hrvatskom morali položiti i esej i test da bi položili čitav ispit, dok između 2015. i 2017. to nije bilo pravilo.

Na A razini Matematike prag snižen

Maturanti, evo do kada možete mijenjati popis fakulteta te trebate li brisati one na koje ne ‘upadnete’

Obrnuta je situacija na višoj razini Matematike, gdje je prag za dvojku snižen u zadnje tri godine za tri posto. Varirao je i prag za peticu, pa se u zadnjih pet godina kretao od 81 do 85%. Na osnovnoj razini prag prolaznosti zadnjih je godina 25%, a izuzetak je 2017. godina kada je iznosio 24%. Prag za odličan posljednje tri godine je snižen s 87 na 85%.

Na Engleskom jeziku A razine prag za dvojku je postepeno povišen s 32% koliko je iznosio 2015., na 36% koliko je bio lani. Prošle godine je prag za odličan bio 87%, dok je u godinama prije iznosio 86%. Na B razini Engleskog prag za dvojku iznosio je 35% ukupnog broja bodova, a zadnje tri godine viši je za dva posto. Bodovni prag za odličan na osnovnoj je razini konstantan i iznosi 87%.

Kako su se kretali bodovni pragovi na obveznim predmetima mature u zadnjih pet godine, detaljno proučite u tablici u nastavku.

Podsjetimo, prijevremene rezultate mature učenici će dobiti 13. srpnja, a konačne 20. srpnja. U međuvremenu će biti poznati i ovogodišnji pragovi prolaznosti.

 

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2020. i u grupi Maturanti 2019./2020. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2020. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Zadatke s prošle državne mature riješite u našem sustavu za učenje kvizovi.srednja.hr.

Pogledajte kako su se u zadnjih 5 godina mijenjali pragovi prolaznosti na obveznim ispitima mature
Share via
Copy link
Powered by Social Snap