Pretraga

Povjerite kako se naknadno mogu prijaviti i mijenjati prijavljeni ispiti mature

A- A+

Kandidati koji ispitima državne mature planiraju pristupiti na ovogodišnjem ljetnom roku te su ispite morali prijaviti do protekloga petka. Samo oni koji za neprijavljivanje ispita imaju opravdane razloge, maturu mogu prijaviti i u naknadnom roku, a isto vrijedi i za promjenu prijavljenih ispita.

Foto: srednja.hr

Prema Pravilniku o polaganju državne mature, ako ispit mature nije iz opravdanih razloga mogao biti prijavljen u propisanome roku, on može se prijaviti naknadno.

Naknadna prijava moguća samo uz opravdane razloge

U istom Pravilniku navedeno je kako u opravdane razloge spadaju teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi. Ove je godine krajnji rok za naknadnu prijavu, odnosno promjenu prijavljenih ispita, 3. svibnja.

Izdvojeni članak

Gotove prijave ispita: Doznajte koji izborni predmet piše najviše maturanata

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar (NCVVO). Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte, pojašnjeno je na stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Tri su zahtjeva koja učenik odnosno pristupnik može podnijeti: zamolbu za naknadnu prijavu, za promjenu ispita i zamolbu za promjenu razine ispita. Važno je naglasiti kako je uz sve zamolbe potrebno dostaviti dokumentaciju dokazuje opravdanost zamolbe.

Za odjavu ispita potrebno je javiti se ispitnom koordinatoru

Izdvojeni članak

Osijek postaje bogatiji za tri studijska smjera: Jedan od njih je vrlo popularan među maturantima

Napomenimo ovom prilikom kako je trenutno u tijeku i rok za odjavu ispita, koji istječe 14. svibnja.

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, tako da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima, poručuju iz NCVVO-a.

Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu Državna matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Povjerite kako se naknadno mogu prijaviti i mijenjati prijavljeni ispiti mature
Share via
Copy link
Powered by Social Snap