Pretraga

Provjerite koji su ključni datumi i aktivnosti jesenskog roka mature 2016.

A- A+

NCVVO danas je objavio privremene rezultate državne mature za školsku godinu 2015./2016. Iako će konačni rezultati biti objavljeni tek 18. srpnja u podne, neki već sada znaju kako neke od ispita nisu položili. Oni imaju mogućnost ispite mature polagati i najesen, stoga vam donosimo ključne datume i aktivnosti koje morate obaviti na tom jesenskom roku.

Osim onih koji nisu položili ispite državne mature na ljetnom roku, ispite državne mature za jesenski rok mogu prijaviti učenici koji tim ispitima uopće nisu pristupili tada, npr. ako su morali na popravni iz određenih predmeta ili ako do ljetnog roka mature nisu obranili završne radove.

Učenici koji su položili ispite državne mature u ljetnome roku također mogu prijaviti već položene ispite u svrhu ostvarivanja boljega rezultata.

Prijave ispita jesenskog roka počinju već za tjedan dana

Prijave ispita započinju 20. srpnja 2016. i traju sve do kraja srpnja, zaključno s 31. srpnjem u 12 sati.

Prijavljene ispite moguće je odjaviti u razdoblju od 3. srpnja do 4. kolovoza. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila na adresu: [email protected] putem koje će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Također, u ovom je razdoblju moguće naknadno promijeniti prijavljeni ispit i razinu ispita. detaljna uputstva o tome kako to učiniti možete pročitati na ovoj poveznici.

Uplate ispita vrše se od 20. srpnja do 4. kolovoza. Svi učenici koji su ove godine bili maturanti, dakle ispite polažu u kalendarskoj godini u kojoj završavaju završni razred (4./5.) srednjega obrazovanja, ne moraju plaćati ispite, osim ako žele popraviti ocjenu na jesenskom roku.

– Ako učenik za jesenski rok prijavi ispit (bez obzira na promjenu razine) koji je položio u ljetnome roku, obveznik je plaćanja naknade troškova ispita. Zaduženje je učeniku vidljivo na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate, objašnjeno je u brošuri NCVVO-a.

Provedba ispita započinje 24. kolovoza

Provođenje samih ispita započinje 24. kolovoza ispitima iz izbornih predmeta Logika i Glazbena umjetnost. Što se tiče obaveznih predmeta, prvi je na redu Hrvatski jezik, a ispit i esejski dio pišu se isti dan, 30. kolovoza. A i B razina ispita iz Matematike piše se 1.rujna.

Posljednji ispiti jesenskog roka bit će provedeni 9. rujna.

Objava privremenih rezultata bit će 14. rujna, a zatim slijedi rok za prigovore od 48 sati, do 16. rujna.
Konačna objava rezultata bit će 20. rujna, a svjedodžbe će se dijeliti 22. rujna 2016. godine.

Ključne datume aktivnosti jesenskog roka možete ovdje, a kalendar državne mature jesenskog roka u 2015./2016. godini pogledajte u dokumentu u nastavku.

Kalendar Polaganja Ispita DM 2015 2016 Jesenski Rok