Pretraga

Smanjena upisna kvota u Osijeku: Doznajemo koliko će studenata ove godine upisivati svaki od tamošnjih fakulteta

A- A+

I dok je Sveučilište u Zagrebu povećalo upisne kvote za akademsku godinu 2018./2019. za tristotinjak mjesta, na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku upisna je kvota za narednu godinu smanjena za 60 mjesta. Ukupno će se tako na Sveučilište u sljedeću akademsku godinu moći upisati 3.892 brucoša.

Screenshot: Google Maps

Kako su izvijestili sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odlukom Senata predviđeno je 3.829 mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2018./2019.

Izdvojeni članak

Doznajte koliko će studenata upisivati svaki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2018./2019. godini

Najviše mjesta, 2.894 predviđeno je za upis redovitih studenata iz Hrvatske i Europske unije, zatim 854 mjesta za izvanredne studente i 81 mjesto za studente strane državljane (izvan država članica EU-a).

– Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU-a koji u akademskoj godini 2018./2019. prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, napominju sa Sveučilišta u Osijeku.

Prema područjima, na sveučilišnim studijima najviše mjesta predviđeno je za društvene znanosti, potom za tehničke te biotehničke znanosti. Na stručnim studijima najviše će se studenata moći upisati na društvene, a potom i tehničke znanosti. Koliko je upisnih mjesta na pojedinim fakultetima i studijima Sveučilišta u Osijeku, provjerite u tablici koja slijedi.

Smanjena upisna kvota u Osijeku: Doznajemo koliko će studenata ove godine upisivati svaki od tamošnjih fakulteta
Share via
Copy link
Powered by Social Snap