Pretraga

Stigli rezultati iz matematike na A i B razini

A- A+

Matematika je jedini od triju obveznih predmeta nadržavnoj maturi, koji je pisalo više učenika na B, nego li na A razini. Kada je riječ o prvim dojmovima s ispita, pristupnici na nižoj razini su čak smatrali da je ispit bio prelagan, dok je na višoj bilo problema, a nekolicina maturanata tvrdi da najteži zadatak, onaj s trapezom i nije dio srednjoškolskog gradiva. Upravo su stigli rezultati pa provjerite kako ste riješili matematiku.

Jedini obvezni ispit koji je pisao veći broj pristupnika na B, nego li na A razini je matematika. U konkretnim brojevima, riječ je o gotovo 24 tisuće maturanata koji su polagali nižu te oko 12 i pol tisuća višu razinu.

Izdvojeni članak

Na višoj razini matematike maturantima najteži zadatak s trapezom

Kandidati na nižoj razini nisu bili impresionirani testom, a mnogima je bio čak i previše lagan.

S druge strane nisu takvog stava bili maturanti na A razini. 

Brojni čak smatraju kako zadatak s trapezom nije dio srednjoškolskog gradiva te da ne bi trebao biti dio državne mature, dok profesori tvrde da je riječ o zadatku koji za cilj ima odvojiti izvrsne učenike od ostalih.

Bilo kako bilo za taj i sve ostale zadatke su stigla rješenja pa možete provjeriti kako ste napisali test.


Stigli rezultati iz matematike na A i B razini
Share via
Copy link
Powered by Social Snap