Pretraga

Što ako ponovno izađete na maturu i padnete? Scenarija je nekoliko i nisu svi tako crni

A- A+

Osim učenika koji ove godine završavaju školu, državnoj maturi mogu pristupiti i drugi kandidati, među ostalima i oni koji su je već pisali u razdoblju između 2010. i 2021. godine. No što se događa prilikom rangiranja za upis fakulteta ako ste na nekoj od prijašnjih matura već položili obvezni ispit, a ove godine padnete ili ga lošije napišete? Nekoliko je scenarija koji se mogu odviti.

Foto: M. Gelenčir| srednja.hr

Prijave ispita državne mature započele su 1. prosinca, a maturanti su ih u redovnom roku mogli prijaviti sve do 1. veljače. Maturanti i drugi kandidati koji ove godine žele izaći na maturu mogu još do početka svibnja prijavljivati i odjavljivati ispite u naknadnom roku, ali samo uz opravdane razloge poput bolesti za vrijeme prijava, smrti u obitelji i slično. Kada krene ljetni rok, oni koji ne izađu na prijavljeni ispit plaćaju trošak.

Maturu mogu polagati i oni koji su je već pisali

U poviše spomenute druge kandidate ulaze i oni koji su državnu maturu već pisali u razdoblju između 2010. i 2021. godine. Uglavnom su to oni koji su odlučili popraviti rezultat koji su postigli prijašnjih godina, kako bi upisali fakultet koji tada nisu mogli zbog postignutog rezultata, jednostavno žele promijeniti faks ili upisati onaj koji traži neku drugu razinu ispita kojeg prijašnje godine nisu pisali.

No, što se dogodi kod rangiranja za upis na fakultet ako takav kandidat s već položenom državnom maturom u 2022. godini ostvari lošiji rezultat, padne ispit ili na njega ne izađe? Scenarija je nekoliko, a svi oni pojašnjeni su na stranici Studij.hr, Središnjeg prijavnog ureda putem kojeg se kandidati upisuju na fakultete.

Izdvojeni članak

Kalendar državne mature u 2021/2022. školskoj godini

Koji se rezultat gleda za upise?

Prijašnji rezultat postignut na nekoj od matura od 2010. do 2021. uzima se u obzir kod upisa kandidatima koji su ranijih godina položili B razinu ispita, ove godine prijave A razinu, neopravdano izostanu s ispita ili ga padnu. Rezultat postignut od 2010. 2021. do uzima se i u obrnutoj situaciji – kada je kandidat ranijih godina položio A razinu, a ove godine prijavi B razinu, neopravdano izostane ili padne na tom ispitu. Rezultat od ranijih godina uzima se u obzir i ako je kandidat tada pisao A razinu, tu razinu prijavi i ove godine, ali ne izađe na ispit.

Bolji rezultat za upis gleda se ako je kandidat ranije pisao B razinu, a ove godine piše A i oba je puta položio ispit, samo s različitom pozitivnom ocjenom. Isto vrijedi i obrnuto, kada je kandidat ranije položio A razinu i ove godine položi B razinu.

Isključivo rezultat iz 2022. godine uzimat će se u obzir kod rangiranja kandidata koji su ranije položili A razinu i ove godine opet polože višu razinu i kod kandidata koji opet s pozitivnom ocjenom polože B razinu, a koji su istu razinu prošli nekada od 2010. do 2021.

Pad ispita bilježi se kod kandidata koji su ranije položili B razinu i ove godine je padnu i kod kandidata koji su ranije položili A razinu, a istu tu razinu ove godine padnu.

Ako vam je i dalje situacija nejasna, možda će vam s iskristalizirati ako proučite tablicu ispod.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2021. i u grupi Maturanti 2020./2021. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Za maturu se možete pripremati kroz pitanja s prošlih ispita u kvizovi.srednja.hr, gdje smo pokrenuli posebnu grupu za maturante kojoj se možete pridružiti ovdje.

esej u vrećici, državna matura
Share via
Copy link
Powered by Social Snap