Pretraga

Što se od vas očekuje na državnoj maturi – književnost

A- A+

Književnost je dio druge ispitne cjeline na državnoj maturi iz hrvatskog jezika, kojom se ispituju razumijevanje književnog teksta, poznavanje teorije te povijesti književnosti. Donosimo što se od vas očekuje da znate na tom dijelu ispita iz obveznog hrvatskog jezika.

Jučer smo pisali o školskom eseju iz hrvatskog jezika na maturi, te od književnim djelima koje morate pripremiti za osnovnu i višu razinu tog predmeta. Danas se fokusiramo na književnost, od koje se uz jezik, sastoji druga ispitna cjelina iz hrvatskog jezika. Tu ćete morati pokazati razumijevanje književnog teksta, ali i znanje iz teorije i povijesti književnosti.

Izdvojeni članak

Državna matura: Kalendar prijava i polaganja ispita te ispitni katalozi za obvezne i izborne predmete

Što se od vas očekuje na obje razine ispita

Od pristupnika koji će se odlučiti za polaganje više razine hrvatskog jezika na državnoj maturi očekuje se da znaju prepoznati tekstove, autore, razdoblja i poetike hrvatske i svjetske književnosti. Također trebate moći prepoznati i razumjeti književnopovijesna i književnoteorijska obilježja književnih i neknjiževnih tekstova, nalazi se u katalogu kojeg je objavio NCVVO. Traži se i razumijevanje specifičnosti stvaralaštva pojedinog autora, te prepoznavanje i razumijevanje obilježja književnih rodova i vrsta.

Od vas se očekuje i da znate razlikovati, analizirati te interpretirati lirske, epske, dramske, književno-znanstvene i publicističke tekstove, kao i da poznajete njihov povijesni razvoj. Kako biste uspješno riješili ovaj dio ispita, morat ćete prepoznati i razumjeti književnopovijesna razdoblja europske književnosti od starog vijeka do suvremene književnosti u kronološkom slijedu. Isto vrijedi i za književnopovijesna razdoblja hrvatske književnosti.

Izdvojeni članak

Ovo su ispitna djela za esej iz hrvatskog jezika na državnoj maturi

Viša razina: Što trebate poznavati

 • prepoznati tekstove, autore, razdobolja i poetike hrvatske i svjetske književnosti

 • tekst Bašćinske ploče te razumjeti važnost iste za hrvatsku kulturu

 • stvaralaštvo Ivana Gundulića i interpretirati djela Suze sina razmetnoga i Dubravka

 • poznavati i razumjeti geogragsku, tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka

 • stvaralaštvo Ivana Mažuranića i interpretirait djelo Smrt Smail-age Čengića

 • stvaralaštvo Augusta Šenoe, razumjeti njegovu ulogu u kontekstu hrvatske književnosti 19. stoljeća i interpretirati djela Zlatarovo zlato i Prijan Lovro

 • stvaralaštvo i interpretirati poeziju Ivana Slamniga i Slavka Mihalića

Izdvojeni članak

Najbolji na maturi: ‘Da biste riješili hrvatski bez greške, najvažnije je biti upoznat s ulomcima tekstova’

Viša razina: Što trebate razumjeti

 • specifičnosti stvaralaštva pojedinog autora obilježlja književnih rodova i vrsta

 • Bibliju kao temeljnu knjigu europske civilizacije, uključujući njezin naziv, jezike i prijevode, te temeljne tekstove predviđene programima

 • značenje Petrarkine poezije, prepoznati njegov sonet i petrarkistički stil

 • tematiku ‘rasute bašćine’ i turske opasnosti (Juraj Šižgorić, Marko Marulić i Petar Zoranić)

 • barokni odnos prema temi života, smrti i ljubavi

 • poznavati i razumjeti goegrafsku, tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka i specifičnost hrvatskog prosvjetiteljstva

 • ulogu lirike u hrvatskom narodnom preporodu i interpretirati liriku Petra Preradovića

 • obilježja dijalektalnoga pjesništva hrvatske moderne i obilježja moderne lirike

Izdvojeni članak

Srednja.hr piše državnu: Pokušali smo testirati sustav i napisati prolazan esej bez pripreme

Viša razina: Što trebate interpretirati

 • Homer: Ilijada i Odiseja; Sofoklo: Antigona, Kralj Edip

 • Plaut: Škrtac; Vergilije: Eneida

 • Dante Alighieri: Božanstvena komedija, Pakao; Giovanni Boccaccio: Dekameron; Petrarca: Kanconijer

 • William Shakespeare: Hamlet; Miguel de Cervantes: Don Quijote

 • Marko Marulić: Judita; Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje; Marin Držić: Dundo Maroje, Novela od Stanca; Petar Zoranić: Planine

 • liriku hrvatskih petrarkista: Hanibal Lucić, Šiško Mencetić i Džore Držić

 • Jean Facine: Fedra; Voltaire: Candide

 • Johann Wolfgang Goethe: Patnje mlado Werthera; Edgar Allan Poe: Crni mačak

 • Honore de Balzac: Otac Goriot; Gustave Flaubert: Gospođa Bovary; Fjodor Mihajlović Dostojevski: Zločin i kazna; 

 • Nikolaj Vasiljević Gogolj: Kabanica

Izdvojeni članak

Završila državna matura, evo kako su je hrvatski maturanti riješili

 • Ante Kovačić: U registraturi; Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići; Josip Kozarac: Tena

 • liriku Silvija Strahimira Kranjčevića

 • Charles Baudelaire: Cvjetovi zla

 • Henrik Ibsen: Nora

 • liriku A.G. Matoša i Vladimira Vidrića

 • Milan Begović: Bez trećega; A.G. Matoš: Cvijet s raskršća, Camao; Milutin Cihlar Nehajev: Bijeg

 • Marcel Proust, Combray; Franz Kafka: Preobrazba

 • Luigi Pirandello: Šest lica traži autora; Samuel Beckett: U očekivanju Godota

 • liriku Antuna Branka Šimića, Tina Ujevića, Dobriše Cesarića i Dragutina Tadijanovića

 • Albert Camus: Stranac; J.D. Salinger: Lovac u žitu

 • liriku Jure Kaštelana, Vesne Parun i Josipa Pupačića

 • Ranko Marinković: Ruke (zbirka)

 • Antun Šoljan: Kratki izlet; Ivan Aralica: Psi u trgovištu

Izdvojeni članak

Najbolji na maturi: ‘Iznenadio me je 100-postotini učinak na eseju’

Osnovna razina: Što trebate poznavati i razumjeti

 • prepoznati tekstove, autore i razdoblja i poetike hrvatske i svjetske književnosti

 • prepoznati i razumjeti književnopovijesna i književnoteorijska obilježja književnih i neknjiževnih tekstova

 • razumjeti specifičnosti stvaralašstva pojedinoga autora

 • prepoznati i raumjeti obilježja književnih rodova i vrsta

 • razlikovati, analizirati i interpretirati lirske, epske, dramske, književno-znanstvene i publicističke tekstove

 • prepoznati i razumjeti razdovlja književnosti od starog vijeka do suvremene književnosti po kronološkom slijedu

 • razumjeti Bibliju kao temeljnu knjigu europske civilizacije 

 • pozvati tekst Bašćinske ploče i razumjeti važnost iste za hrvatsku kulturu

 • razumjeti značenje Petrarkine poezije, prepoznati Petrarkin sonet i petrarkistički stil

 • poznavati stvaralašto Marka Marulića i Marina Držića te Ivana Gundulića i interpretirati Suze sina razmetnoga i Dubravku

Izdvojeni članak

Srednja.hr piše državnu: Prošli smo esej iz hrvatskog bez čitanja knjiga, a zbog varanja nas nisu sankcionirali

 • poznavati i razumjeti geografsku, tematsku i žanrovsku raznolikost hrvatskog baroka, te tematsku specifičnost hrvatskog baroka

 • razumjeti ulogu lirike u hrvatskom narodnom preporodu i interpretirati liriku Petra Preradovića

 • poznavati stvaralaštvo Ivana Mažuranića i interpretirati Smrt Smail-age Čengića

 • poznavati stvaralaštvo Augusta Šenoe, razumjeti njegovu ulogu u kontekstu hrvatske književnosti 19. st, te interpretirati Zlatarovo zlato

 • razumjeti ulogu dijalektalnog pjesništva hrvatske moderne te obilježja moderne lirike

 • poznavati stvaralaštvo Miroslava Krleže i interpretirati Gospodu Glembajeve i Povratak Filipa Latinovicza

Izdvojeni članak

Državna matura esej: ‘Nisu mogli goru kombinaciju ponuditi’

Osnovna razina: Što trebate interpretirati

 • Homer: Ilijada; Sofoklo: Antigona; Plaut: Škrtac

 • Dante Alighieri: Božanstvena komedija, Pakao; Boccaccio: Dekameron; Petrarca: Kanconijer

 • William Shakespeare: Hamlet; Miguel de Cervantes: Don Quijote

 • Marko Marulić: Judita; Marin Držić: Dundo Maroje

 • lirika hrvatskih petrarkista: Hanibal Lucić, Šiško Mencetić, Džore Držić

 • Johann Wolfgang Goethe: Patnje mladog Werthera

 • Honore de Balzac: Otac Goriot; Fjodor Mihajlovič 

 • Dostojevski: Zločin i kazna

 • Ante Kovačić: U registraturi; Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići

 • lirika Silvija Strahimira Kranjčevića

Izdvojeni članak

Državna matura: Gramatičke greške koje ćete vjerojatno napraviti na maturi

 • Henrik Ibsen: Nora

 • lirika A.G. Matoša i Vladimira Vidrića

 • A.G. Matoš: Kip domovine leta 188*

 • Albert Camus: Kuga

 • lirika A.B. Šimića

 • lirika Tina Ujevića, Dobriše Cesarića i Dragutina Tadijanovića

 • lirika Jure Kaštelana, Vesne Parun, Josipa Pupačića, Ivana Slamniga i Slavka Mihalića

 • Pavao Pavličić: Dunav