Pretraga

Što vas očekuje na državnoj maturi: Engleski jezik – osnovna razina

A- A+

Engleski jezik je uz hrvatski jezik i matematiku

obavezan predmet na državnoj maturi. Jučer smo

objavili sve što trebate znati i očekivati na

višoj razini ovog ispita, dok danas pročitajte

kako će izgledati struktura, što sve trebate znati

te kako će se bodovati određeni dijelovi ispita.

Ispit iz engleskog jezika pisat ćete 28. svibnja,

a kako bi se dotad adekvatno pripremili, donosimo

detaljne informacije o tome što sve trebate znati,

kako će izgledati struktura ispita iz ovog stranog

jezika te način bodovanja.

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi: Engleski jezik – viša razina

Područja ispitivanja

Ispitom iz engleskog jezika na osnovnoj razini

provjeravat će se komunikacijska jezična

kompetencija u slušanju, čitanju i pisanju prema

nastavnome planu i programu s najmanjom satnicom u

četverogodišnjim srednjoškolskim programima. On se

sastoji od triju ispitnih cjelina – čitanje,

pisanje i slušanje prema planu i programu s

najmanjom satnicom u četverogodišnjim i

srednjoškolskim programima.

Čitanje

Ovom se ispitnom cjelinom ispituje čitanje,

odnosno vještina razumijevanja čitanog teksta. Od

vas će se stoga očekivati da možete razumjeti

kratke jednostavne tekstove koji sadržavaju

najučestaliji vokabular, da razumijete kratke

jednostavne tekstove o poznatim temama i tekstove

konkretnog sadržaja u kojima se upotrebljava

uobičajeni svakodnevni vokabular. Također ćete

trebati znati pronaći specifične informacije u

jednostavnim tekstovima.

Ovdje je važno pokazati da znate možete generalno

razumjeti o čemu je riječ i detaljno razumjeti

tekst, određene leksičke obrasce, koje trebate

znati točno upotrijebiti.

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi: Politika i gospodarstvo

Pisanje

Ovdje se ispituje vaša vještina pisanja, a tu morate znati napisati niz jednostavnih izraza i rečenica povezanih jednostavnim veznicima, smisleno povzanim rečenicama pisato o svakodnevnim stvarima iz okruženja, napisati kratak i jednostavan opis događaja, prošli aktinosti i iskustava te upotrijebiti uski izbor osnovnog vokabulara koji vam je potreban za snalaženje u svakodnevnim situacijama.

U ovoj će se cjelini ispitivati možete li napisati

vrlo kratak opis (od 50 do 70 riječi) u poznatom

kontekstu gdje je jasno što se želi reći usprkos

uskome rasponu vokabulara i osnovnim gramatičkim

pogreškama.

Slušanje

U ovoj ćete ispitnoj cjelini morati razumjeti

fraze i izraze koji se odnose na područja od

neposrednog interesa ako se govori polako i jasno,

prepoznati temu razgovora, razumjeti osnovni

smisao kratkih i jednostavnih poruka, obavijesti i

upozorenja te razumjeti i izvući bitne informacije

iz kratkih snimljenih tekstova koji se bave

predvidivim svakodnevnim temama.

Struktura ispita

Cjelina koja ispituje čitanje sastojat će se od

šest skupina zadataka vezanih uz različite polazne

tekstove.

Pisanje je cjelina koja se sastoji od zadatka

kratkog sastavka. Dobit ćete poruku koja ima tri

sadržajne odrednice, odnosno pitanja. Vaš će

zadatak biti napisati odgovor na te tri sadržajne

odrednice koji mora sadržavati od 50 do 70 riječi.

Ispitna cjelina slušanje sastojat će se od četiri

skupine zadataka vezanih uz različite slušane

tekstove.

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi – jezik

Tehnički opis ispita

Ispit iz engleskog jezina na osnovnoj razini

trajat će 85 minuta, od čega se pitanje i pisanje

provodi odvojeno od ispitne cjeline slušanje, a za

njihovo rješavanje imate ćete 60 minuta.

Slušanje će, dakle, trajati 25 minuta, uključujući

i pet minuta za označavanje odgovora na listu za

odgovore.

Opis bodovanja

Ostvareni bodovi u svakoj od triju ispitnih

cjelina imaju određeni udio u ukupnom rezultatu.

Izdvojeni članak

Što se od vas očekuje na državnoj maturi – književnost

Vrednovanje ispitne cjeline čitanje

Svako pitanje u ovoj ispitnoj cjelini iznosi jedan

bod, a cijela cjelina donosi ukupno 30 bodova, što

znači da je bodovni udio u cijelom ispitu 40

posto.

Ispitna cjelina pisanje

Ova cjelina donosi ukupno deset

bodova, a udio u cijelome ispitu iznosi 30 posto.

Sastavak se ocjenjuje prema ljestvici za

ocjenjivanje koja se sastoji od kriterija

izvršenje zadatka i jezik.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap