Pretraga

Što vas očekuje na državnoj maturi: Engleski jezik – viša razina

A- A+

Engleski jezik je na državnoj maturi obavezan predmet, a možete ga polagati na osnovnoj ili višoj razini. Donosimo što možete očekivati na ovom ispitu, što se od vas očekuje da znate te kako izgleda struktura i bodovanje ovog ispita.

Engleski jezik jedan je od tri obavezna ispita koje ćete morati polagati na državnoj maturi. Donosimo detaljan pregled onoga što biste trebali znati te opis ispita u smislu strukture, zadataka i bodovanja.

Viša razina ispita usklađena je s planom i programom za gimnazije

Viša razina ispita usklađena je nastavnim programom i planom ovog jezika za gimnazije, dok je osnovna razina usklađena s nastavnim planom i programom s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima.

Svaka razina ispita sadrži sedam poglavlja:

1. Područja ispitivanja

2. Obrazovni ishodi

3. Struktura ispita

4. Tehnički opis ispita

5. Opis bodovanja

6. Vrste zadataka.

Izdvojeni članak

Što se od vas očekuje na državnoj maturi: Biologija

Područja ispitivanja

Ispitom iz engleskog jezika na višoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u slušanju, čitanju i pisanju, a on se sastoji od tri ispitne cjeline – čitanje, pisanje i slušanje.

Čitanje

Ovom se ispitnom cjelinom ispituje čitanje, odnosno vještina razumijevanja čitanog teksta, od vas se očekuje da možete samostalno čitati razne tekstove prilagođavajući način i brzinu čitanja tekstu i svrsi čitanja, izvući informacije, ideje i mišljenja iz stručnih izvora te razumjeti članke koji se bave aktualnim problemima i u kojima se izražavaju određena shvaćanja i gledišta. Također biste trebali razumjeti stručne članke i izvan područja vlastitog interesa.

Što se ispituje

U ispitnoj cjelini čitanje ispituje se možete li općenito razumjeti o čemu je riječ, pronaći specifične informacije, detaljno razumjeti tekst kako bi shvatili implicitno značenje, razumjeti leksičke i strukturalne obrasc te prikladno upotrijebiti leksičke ili strukturalne obrasce.

Izdvojeni članak

Što vas očekuje na državnoj maturi – matematika

Pisanje

Ovdje se ispituje vaša vještina pisanja, odnosno vaša mogućnost da pišete jasne opširne tekstove o različitim temama, vještina da napišete sastavak ili izvještaj u kojemu sustavno razvijate neku temu, navodite argumente, objašnjavate razloge za i protiv nekog gledišta. Također se provjerava možete li pisati duže tekstove u kojima izražavate osjećaje, opisujete stvarne ili izmišljenje događaje, izričete mišljenja i slično. Trebali biste imati dovoljno bogat vokabular i mijenjati formulacije kako bi izbjegli prečesto ponavljanje. Morate znati i prikladno upotrebljavati gramatičke strukture te dobro oblikovati razne tekstovne vrste upotrebljavajući niz različitih konektora i druga sredstva za povezivanje teksta.

Slušanje

Kao što sam naziv cjeline govori, ovdje se ispituje vještina slušanja. Potrebno je da razumijete ono što je izrečeno standardnim govornim jezikom o poznatim ili nepoznatim temama, da razumijete glavne misli tematski i jezično zahtjevnog govora o konkretnim i apstraktnim temama. Također morate moći razumjeti obavijesti i poruke ako su izneseni uobičajenom brzinom, shvatiti bit predavana, izlaganja ili sličnog te s relativnom lakoćom pratiti živu raspravu između izvornih govornika. Uz to, trebate razumjeti snimke na standardnome jeziku.

Struktura ispita

Cjelina čitanje sastoji se od pet skupina zadataka vezanih uz različite polazne tekstove.

Pisanje se sastoji od zadatka eseja, a pristupnici trebaju napisati isti od 200 do 250 riječi na zadanu temu.

Ispitna cjelina slušanje sastoji se od četiri skupine zadataka vezanih uz različite slušane tekstove, a za svaku podvještinu navedeno je kojom će se vrstom zadataka ispitivati i na kojoj vrsti tekstova te koliko je zadataka vezano uz te tekstove.

Tehnički opis ispita

Ispit iz engleskog jezika traje ukupno 180 minuta, pri čemu čitanje traje 70 minuta, pisanje 75 minuta, dok cjelina slušanje traje otprilike 35 minuta, uključujući i pet minuta za označavanje odgovora na listu za odgovore.

Izdvojeni članak

Što se od vas očekuje na državnoj maturi – književnost

Svaki se tekst sluša dva puta, a prije svakog zadatka imat ćete stanku kako bi pročitali pitanja prije slučanja. Dok budete slušali tekstove pisat ćete odgovore u ispitnu knjižici, a na kraju ćete imati pet minuta da svoje odgovore označite na listu za odgovore.

Bodovanje

Ostvareni bodovi u svakoj od triju ispitnih cjelina sudjeluju u ukupnom rezultate jednom trećinom.

Pregled kriterija za vrednovanje pisanja

Ljestvica za ocjenjivanje eseja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap