Pretraga

Susjedima Slovencima na uspješno riješenoj maturi čestita predsjednik

A- A+

Iako su nam geografski blizu, Slovenci su u provođenju državne mature ipak ispred nas. Odvojeni ispiti mature za strukovnjake i gimnazijalce, univerzalni nacionalni ispiti i obvezna viša razina iz slovenskog jezika za sve samo su neke od novotorija u kojima prednjače. Osim toga odličnim maturantima slovenski predsjednik osobno čestita na uspjehu.

Nacionalni ispiti dobrovoljni

Obvezno obrazovanje u Sloveniji traje 9 godina, a srednje škole dijele se na gimnazije i strukovne.  Osim klasičnih školskih ispita postoje i univerzalni nacionalni ispiti. Na te ispite odlazak je dobrovoljan, a polaže se slovenski jezik, matematika i treći predmet o kojem svake godine odlučuje ministar obrazovanja.

Nacionalne ispite koji se provode na kraju srednje škole vrednuju vanjski ocjenjivači, kako bi postupak bio što neutralniji.

Matura poklicna ili splošna, ali slovenski jezik svi pišu na višoj razini

Državna matura je obvezna, a postoje dvije vrste: poklicna, za strukovne škole, te splošna za gimnazijalce. Ocjenjuje se ocjenama od 1 do 5, no ukoliko Slovenci izaberu višu razinu mogu ih ocijenitii sa 1, 2, 4, 6 i 8.

Maksimalan broj bodova na maturi je 34, a svi koji imaju više od 30 bodova zasluže čestitke aktualnog slovenskog predsjednika.

Polažu se slovenski jezik, matematika, strani jezik i dva do tri izborna predmeta. Polaganje slovenskog jezika moguće je samo na višoj razini, kako bi se spriječilo slabo znanje o najvažnijem predmetu.