Pretraga

Sutra se na maturi piše ispit iz Hrvatskog – Evo što vas čeka!

A- A+

Sutra u 9 sati, u sklopu državne mature pisat će se drugi dio ispita iz Hrvatskog jezika – test književnosti i jezika.  Na višoj i osnovnoj razini ispitu će pristupiti ukupno 36.500 maturanata, od čega će višu razinu pisati 25.772, a nižu 10.778 pristupnika. Evo što ih čeka!

Flickr: Jan Murin

Hrvatski jezik obvezan je predmet na državnoj maturi, a test iz književnosti i jezika njegov je drugi dio, nakon školskog eseja, i nosi 50% ocjene. Pristupnici biraju hoće li test pisati na osnovnoj ili višoj razini.

Viša razina ispita iz Hrvatskoga jezika usklađena je s Nastavnim planom i programom za gimnazije. Oni pristupnici koji su slušali Hrvatski jezik prema ostalim nastavnim programima trebaju, ako žele polagati višu razinu, proširiti stečeno znanje sadržajima gimnazijskoga nastavnog programa služeći se dodatnom odobrenom literaturom. Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim strukovnim školama, stoji u ispitnom katalogu za Hrvatski jezik.

Višu razinu ove je godine prijavilo gotovo 11 tisuća strukovnjaka, dok se samo 1.270 gimnazijalaca odlučilo pisati nižu razinu Hrvatskog jezika. 

Ispit

Ispit iz književnosti i jezika traje 80 minuta, sastoji se od 80 pitanja i na njemu se ukupno može sakupiti 80 bodova. Svi zadaci su zatvorenog tipa, zadaci višestrukog izbora. Sam ispit podijeljen je na dvije cjeline, književnost i jezik. Cjelina književnosti sastoji se od 55 zadataka, a cjelina jezika od 25. 

Struktura testa književnosti i jezika

Izdvojeni članak

Ovaj hrvatski nogometaš na pripremama reprezentacije uči za maturu

Ispitom iz Hrvatskoj jezika testiraju se razumijevanje književnoga teksta, književnoteorijska,
književnopovijesna i jezična znanja.

Što se tiče književnosti, od pristupnika se očekuje da mogu prepoznati i razumjeti književnoteorijska i
književnopovijesna obilježja književnih tekstova, razlikovati, analizirati i tumačiti lirske, epske,
dramske, književno-znanstvene i publicističke
tekstove te poznavati njihov povijesni razvoj, prepoznati i razumjeti književnopovijesna razdoblja
europske (svjetske) i hrvatske književnosti u
kronološkome slijedu, razumjeti značajke stvaralaštva pojedinoga autora, prepoznati tekstove, autore i razdoblja hrvatske i
svjetske književnosti.

Na ispitu iz jezika, od pristupnika se očekuje da mogu poznavati i primjenjivati pravopisnu normu
hrvatskoga standardnog jezika, poznavati i razlikovati osnovne jezikoslovne
pojmove iz područja fonetike, fonologije,
morfologije, sintakse i leksikologije, prepoznati fonetske i fonološke jedinice hrvatskoga
standardnog jezika, tj. glasove , slogove i prozodiju te njihovu
raspodjelu, razumjeti glasovne promjene, prepoznati osnovna obilježja čakavskoga,
kajkavskoga i štokavskoga narječja, razumjeti vrste morfema i morfemsku analizu.

Od pristupnika se očekuje i da mogu razumjeti gramatičke kategorije promjenjivih vrsta
riječi, poznavati i razlikovati nepromjenjive vrste riječi, razumjeti tipove odnosa među sastavnicama
sintagma, razumjeti gramatičko rečenično ustrojstvo, razumjeti vrste nezavisnosloženih i zavisnosloženih
rečenica, razumjeti leksičko-semantičke odnose, razumjeti značenje frazema u hrvatskome jeziku, razumjeti jezično posuđivanje, razumjeti tvorbene načine u hrvatskome jeziku, razumjeti funkcionalne stilove hrvatskoga
standardnog jezika te razumjeti strukturu rječnika.  

Prošle godine 2.290 pristupnika palo Hrvatski

Na obje razine, prošle je godine Hrvatski palo 2.290 pristupnika. Od toga je 489 palo višu, a 1.801 osnovnu razinu. Prošle je godine na ocjenu dovoljan na nižoj razini potrebno bilo sakupiti 31% bodova, dok se za peticu moralo prikupiti 86% bodova.

Pragovi ocjena za osnovnu razinu Hrvatskog na zadnje dvije mature

Što se tiče više razine, za prolaz je potrebno bilo sakupiti 32% bodova, dok su odlični bili oni koji su sakupili 86 i više posto bodova. 

Pragovi ocjena za višu razinu Hrvatskog na zadnje dvije mature

Najčešće ocjena na nižoj razini bila je dobar, koju je dobilo 4.542 pristupnika. Samo je 135 pristupnika dobilo odličnu ocjenu, dok je dvojku dobilo 1.635 pristupnika. 

Prošlogodišnje ocijene niže razine Hrvatskog

Na višoj razini čak je 12.478 pristupnika dobilo ocjenu dobar. Bilo je puno četvorki (6.725) i petica (1.241) dok je ispit palo samo 489 pristupnika. 

Prošlogodišnje ocjene više razine Hrvatskog

Share via
Copy link
Powered by Social Snap