Pretraga

Učiteljski objavio datum prijemnog, pogledajte koji su sve rokovi važni za upis tog faksa

A- A+

Maturanti koji žele upisati Učiteljski fakultet u Zagrebu, osim mature trebaju položiti i prijemni ispit. On će se odvijati početkom srpnja kroz tri dana.

Učiteljski fakultet Zagreb| foto: ufzg.unizg.hr

Učiteljski fakultet objavio je vremenik s važnim rokovima za sve maturante koji na popisu studija koje žele upisati imaju upravo taj fakultet. Oni, naime, za upis moraju položiti prijemni ispit, koji će se održavati kroz tri dana – 5., 6. i 7. srpnja. Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja provjeri bit će objavljen 2. srpnja na stranicama fakulteta.

Prema natječaju objavljenom na stranicama Sveučilišta, prijemni ispit sastoji se od provjere predispozicija za rješavanje likovno-kreativnih zadataka, provjere motoričkih sposobnosti, provjere predispozicija za razvoj sluha i ritma te provjere govornih sposobnosti. Za svaki studij Učiteljskog prijemni donosi najviše sto bodova, a preostali broj bodova raspoređen je na ocjene s mature i srednjoškolski uspjeh.

Iako je uobičajen rok za prijavu studija sve do dana objave konačnih rezultata mature, kandidati studijske programe na Učiteljskom fakultetu prijavljuju elektroničkim putem u sustavu Postani student najkasnije do 25. lipnja. Do tog datuma prijavljuju i provjeru dodatnih sposobnosti, a prijava se vrši uplatom sredstava troškova provjere u iznosu od 350 kuna na IBAN fakulteta (primjer uplatnice možete preuzeti ovdje). S fakulteta naglašavaju kako jedna uplata vrijedi za sve tri lokacije, Zagreb, Petrinju i Čakovec, s time da je potrebno naznačiti prvi izbor.

Do 9. srpnja u Postani student bit će uneseni rezultati prijemnog, isto kao i bodovi za dodatna postignuća. Ako maturanti ostvaruju pravo na to, dokumentaciju moraju dostaviti fakultetu poštom na adresu: Učiteljski fakultet; Savska cesta 77; 10000 Zagreb, (dodatna postignuća – studentska služba).

Do 11. srpnja trajat će rok za žalbu na rezultate prijemnog, a konačne ispravke temeljem žalbi fakultet će unositi do 12. srpnja. Kao i za sve ostale studije, konačna rang-lista upisa bit će objavljena 21. srpnja, a upisi na Učiteljskom fakultetu održavat će se 22. i 23. srpnja te će detaljnije upute o tome biti objavljene na web stranici fakulteta.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2021. i u grupi Maturanti 2020./2021. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Za maturu se možete pripremati kroz pitanja s prošlih ispita u kvizovi.srednja.hr, gdje smo pokrenuli posebnu grupu za maturante kojoj se možete pridružiti ovdje.

učiteljski fakultet zagreb
Share via
Copy link
Powered by Social Snap