Pretraga

Velika anketa: Navike čitanja lektira kod maturanata

A- A+

Sudjelujte u velikoj anketi portala srednja.hr o navikama čitanja lektire. Ovo je testna anketa za jedno potencijalno veće istraživanje, a anketa će biti najinteresantnija sadašnjim i bivšim maturantima. Uz navike čitanja lektire, u dvominutnoj anketi ispitujemo vas o filmovima i kazališnim predstavama koje su temeljene na lektirama. Hvala vam unaprijed na sudjelovanju.

Vrijeme trajanja ispunjavanja ankete je 90-120 sekundi.

(function(t,e,s,o){var c,n,a;t.SMCX=t.SMCX||[],e.getElementById(o)||(c=e.getElementsByTagName(s),n=c[c.length-1],a=e.createElement(s),a.type=”text/javascript”,a.async=!0,a.id=o,a.src=[“https:”===location.protocol?”https://”:”http://”,”widget.surveymonkey.com/collect/website/js/UuaXozIocss_2BGef_2FtnuMqeH3dt1AI7JpcLNMXX9mi5_2FAUZbskY475CYAPab9FfIK.js”].join(“”),n.parentNode.insertBefore(a,n))})(window,document,”script”,”smcx-sdk”); Create your own user feedback survey

Copy link
Powered by Social Snap