Evo koliko vam vrijede rezultati mature te u kojem slučaju ponovno polaganje trebate platiti

Rezultati koje jednom zabilježite na državnoj maturi vrijede trajno. Dakle, ako ste pisali ispite primjerice na ovom ljetnom roku, a ne želite studirati odmah od jeseni, vaša će vas postignuća čekati i iduće godine.

Ako pak niste zadovoljni postignutim rezultatima pa odlučite ponovno polagati ispite državne mature te zabilježite slabije ocjene od onih prethodno stečenih, nema povratka. Računaju vam se rezultati koje ste postigli u ponovljenom pokušaju.

Kada je pak riječ o plaćanju ispita, objasnit ćemo situaciju na konkretnom primjeru.

Ukoliko ste ove godine maturirali te ste polagali državnu maturu na ljetnom roku i pali neki od ispita, ponovno pisanje tog ispita na jesenskom vam je roku besplatno.

No, ako na jesenskom želite popravljati pojedine ocjene, polaganje ispita trebate platiti.

Odgovori