Ovaj je izborni predmet prijavilo daleko najviše pristupnika državnoj maturi

Do 15. veljače u 12 sati kandidati su mogli prijaviti predmete, koje će polagati na ljetnom roku državne mature. Samo oni koji će imati valjano opravdanje do 8. svibnja mogu prijaviti ispite, a kada je riječ o odjavi, to je moguće učiniti do 18. svibnja.  

Da maturanti ipak osluškuju puls tržišta rada i upute brojnih stručnjaka o tome da upišu studije iz STEM područja, svjedoče podaci o broju prijava pojedinih izbornih predmeta.

Provjerite koje je predmete odabralo najviše učenika za državnu maturu, a koje najmanje

Fizika i biologija najčešće prijavljivani izborni predmeti

Najviše maturanata i ostalih pristupnika prijavilo je fiziku. Radi se o 9.666 prijava. Fiziku je za ljetni rok državne mature prijavilo 5.141 gimnazijalac, 3.303 strukovnjaka te 1.222 ostala pristupnika (kandidati iz drugih zemalja, oni koji su prije maturirali itd.).

Tezu o rastu intersa za STEM područja potkrjepljuje i podatak da je drugi najviše prijavljivani predmet biologija. Nju je na maturi odlučio polagati 7.351 kandidat.

Tek na trećem mjestu ovoga se puta našla politka i gospodarstvo, koja je nekoliko godina bila najčešće prijavljivani predmet. Razlozi zašto je PiG po broju prijava uvijek u samom vrhu je veliki interes maturanata za društvene studije, ali i činjenica da se sluša samo jednu godinu srednje škole pa je gradivo manje opsežno od glavnine drugih ispita.

Tablicu pet predmeta koje je najviše pristupnika maturi prijavilo zatvaraju psihologija te kemija. U potonjem dokumentu pogledajte broj prijava svih izbornih predmeta na državnoj maturi.

Prijave Ispita Za Državnu Maturu2017 by srednja.hr on Scribd

[VIJEST U BROJCI] Ovaj je predmet najviše učenika stopostotno riješilo na dosadašnjim maturama

Matematika je obvezni predmet koji je prijavilo najviše pristupnika

Kada je riječ o obveznim predmetima, ove je godine najviše prijavljenih za matematiku odnosno 34.813 pristupnika. No, za razliku od druga dva najzastupljenija obvezna predmeta, matematiku će standardno više kandidata polagati na osnovnoj razini, precizno njih 22.112.

U tom pogledu treba reći da je po prilici tek svaki peti maturant strukovne škole odabrao višu razinu matematike, dok su gimnazijalci čak i brojniji s prijavama više razine, nego li osnovne.

Drugi obvezni predmet s najvećim brojem prijava je hrvatski jezik. Polagat će ga na maturi 33.943 pristupnika, od čega njih 23.576 na višoj razini, a 10.187 na osnovnoj.

Engleski je za ljetni rok ovogodišnje državne mature prijavilo 32.397 kandidata. Njih 20.448 pisat će ga na A razini, a 11.949 na B razini.

U potonjoj tablici pogledajte i koliko je pristupnika prijavilo druge jezike kao obvezne predmete, odnosno koliko prijava imaju pojedini materinji jezici.

Jeste li već spremni za ispite, provjerite na ovom linku, na kojemu možete rješavati kvizove temeljene na pitanjima s prethodnih državnih matura.

prijave_obvezni by srednja.hr on Scribd

Odgovori