U petak kreće 20. smotra Sveučilišta u Osijeku

20. po redu smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će se 9. i 10. prosinca na tamošnjem Građevinskom fakultetu. Na Smotri će sastavnice predstaviti kroz razne prezentacije, pokuse, rješavanja problema, a maturanti će imati priliku iz prve ruke saznati sve što ih zanima o željenom fakultetu.

20. Smotra Sveučilišta u Osijeku

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na svim godinama studija studira 16.796 studenata. Nastava Sveučilišna nastava izvodi se na 94 sveučilišna studija, i to na 40 preddiplomskih, 47 diplomskih, sedam integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te devet stručnih studija i dva diplomska stručna specijalistička studija. U sastavu Sveučilišta je 11 fakulteta, umjetnička akademija i pet sveučilišnih odjela.

Prema broju prijava studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2016./2017. najveći interes je bio za studij Fizijatrije. Što ovaj, ali i svi ostali studiji nude moći će vidjeti posjetitelji ovogodišnje Smotre osječkog Sveučilišta, koja će se održati 9. i 10. prosinca na Građevinskom fakultetu (Vladimira Preloga 3, Sveučilišni campus).

Maturanti iz raznih krajeva Hrvatske otkrivaju što su sve saznali na Smotri Sveučilišta

– Smotra se organizira za učenike završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima koje mogu izabrati na Sveučilištu u Osijeku, o prijavama za upis na studijske programe. Na Smotri će se predstaviti sve znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice i ustanove u sastavu Sveučilišta i Sveučilište u Dubrovniku, kažu nam iz rektorata.

Sveučilište će tiskati i publikaciju Vodič za buduće studente za akademsku godinu 2017./2018. u kojoj će na jednom mjestu biti predstavljene sve sastavnice. Tako će svaka sastavnica na svom izložbenom prostoru ponuditi brošure te odgovore na upite maturanata.
Fakulteti, odnosno sastavnice maturantima će se predstaviti i kroz razne prezentacije, pokuse, rješavanja problema, a maturanti će imati priliku iz prve ruke saznati sve što ih zanima o željenom fakultetu.

Odgovori